VIL BESKYTTE GRAVIDE: President Marit Hermansen i Legeforeningen mener gravide i helsetjenesten bør unntas fra å jobbe med Covid-19-pasienter. Foto: Per corneliussen/Arkivfoto

Reagerer på at Hdir ikke anbefaler skjerming av gravide

Eldre og kronisk syke helsearbeidere bør ikke jobbe med Covid-19-pasienter, mener Helsedirektoratet. Tillitsvalgte for leger og jordmødre etterlyser skjerming av gravide.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

BEKYMRET: - Vi har fått informasjon om alvorlige tilfeller som gjør oss bekymrede, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup. Foto: Norsk sykepleierforbund

«Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere å forsøke så langt som mulig å skjerme eldre og kronisk syke helsearbeidere mot smitte ved å la yngre og friske håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19-mistenkte eller bekreftede tilfeller,» heter det i en ny pressemelding fra Helsedirektoratet onsdag.

Direktoratet oppfordrer om at helsearbeidere med kroniske lidelser eller høy alder bør jobbe med pasienter med andre alvorlige sykdommer enn Covid-19.President Marit Hermansen i Legeforeningen oppgir at de har fått henvendelser fra medlemmer som er bekymret for smitterisiko.

– Vi er veldig glade for at Helsedirektoratet er så tydelige i sitt budskap. Dette er noe vi også har tatt opp med arbeidsgiverne. Vi ønsker en frisk og sterk arbeidsstyrke også etter koronaepidemien, sier Hermansen til Dagens Medisin.

Hun etterlyser likevel én gruppe som ikke er nevnt i anbefalingen.

– Jeg registrerer at Helsedirektoratet ikke skriver noe om de gravide. Vi mener den samme anbefalingen også burde gjelde dem.

– Bør være «føre-var»

«Det er godt dokumentert at helsepersonell under epidemier har større risiko for å bli smittet enn gjennomsnittsbefolkningen. Det gjelder også under det pågående utbruddet med covid-19 hvor flere sykepleiere og leger har mistet livet både i Kina og Italia,» heter det fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet viser til at det er kjent at personer med kroniske lidelser som diabetes, hjerte-karsykdom, kroniske lungelidelser og kreft har økt risiko for alvorlig sykdom og død som følge av Covid-19. Det samme gjelder økende alder, særlig for personer over 60 år.

Hermansen i Legeforeningen viser til at det er dokumentasjon på at kronikere og eldre har større risiko, og at anbefalingen gjenspeiler dette, men at gravide også burde vært tatt med ut fra en «føre-var-holdning».

– Vi har ikke sikker informasjon om at Covid-19 medfører fare for fosteret eller den gravide, men i mange andre sammenhenger bruker man føre-var-prinsipper. Det bør vi også gjøre her.

Hermansen oppgir at Legeforeningen har tatt problemstillingen opp med myndighetene.

– Vi har kun fått til svar at dette er arbeidsgivers ansvar.

Ser til Spania

Leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup har i et tidligere publisert blogginnlegg på Dagens Medisin tatt til orde for å beskytte gravide og ammende arbeidstakere mot smitte.

– Vi er helt på linje med Legeforeningen i denne saken. Vi ønsker at gravide skal defineres som en risikogruppe og at føre-var-prinsippet må gjelde, sier Schjelderup til Dagens Medisin.  

– Det er gjort lite forskning så langt og forskningen som er gjort i Kina inkluderer svært få gravide. Vi har fått informasjon om alvorlige tilfeller som gjør oss bekymrede.

Hun forteller at Jordmorforbundet, som er en del av Norsk sykepleierforening (NSF), har blitt gjort oppmerksom på et tilfeller hvor en spansk intensivsykepleier måtte forløses med hastekeisersnitt i uke 27 på grunn av et alvorlig forløp med Covid-19. Det er også meldt om to tilfeller av gravide kvinner med alvorlig forløp med Covid-19 på Gran Canaria, hvor den ene skal være lagt i respirator.

– En norsk intensivsykepleier tok kontakt med oss for å fortelle om det alvorlige tilfellet med den gravide sykepleieren i Spania, og ifølge vedkommende har dette gjort at alle gravide sykepleiere er tatt ut av tjeneste i Spania.

– Må tas på alvor

– Dette er snakk om enkelttilfeller, men det viser at vi må ta dette på det største alvor. Vi har ikke tid til å vente på eventuell videre forskning nå, sier Schjelderup.

Hun viser til at graviditet medfører endringer i kroppen.

–  Under graviditeten endres kvinnens immunsystem. I tillegg skjer det fysiske forandringer, som at mellomgulvet hever seg og kroppen krever mer oksygen. Det gjør at gravide kvinner i utgangspunktet er mer sårbare overfor luftveisinfeksjoner og lungebetennelser, sier Schjelderup.

– Tidligere epidemier har også vist at gravide rammes hardere enn den generelle befolkningen. Ved svineinfluensaen og SARS-epidemien ble gravide rammet mye hardere enn normalbefolkningen. Det er heller ennå ikke klart om koronaviruset kan gi risiko for fosterutviklingen. Dette gir all grunn til å være varsom. Danmark har inkludert gravide i risikogruppen og det bør vi i Norge også.

Powered by Labrador CMS