ETTERSPURT: Det har oppstått mangel på antibiotikumet azitromycin som følge av kraftig økning i etterspørsel i Norge og andre land.

Foto: Illustrasjonsfoto/Getty Images

Antibiotikum-mangel knyttes til Covid-19-studie

En fransk studie på behandling av Covid-19-pasienter settes i sammenheng med mangelen på antibiotikumet azitromycin (Azitromax) som nå står på SLVs rasjoneringsliste.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Tirsdag ble det klart at Statens legemiddelverk innfører rasjonering på azitromycin (Azitromax). Rasjoneringen ble innført som følge av varsel fra produsenten om mangel på grunn av økt salg, oppgir medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Han knytter mangelen til publikasjoner fra en fransk forskergruppe som tyder på effekt av å kombinere antibiotikumet med malariamedisinen hydroksyklorokin (Plaquenil) for alvorlig syke pasienter med Covid-19. En artikkel fra forskergruppen som er «in press» hos tidsskriftet International Journal of Antimicrobial Agents er publisert i nettversjon.  De samme forskerne også selv lagt ut en artikkel basert på resultater fra 80 pasienter. Artikkelen ligger på en nettside hvor forskerne publiserer såkalt «pre-prints», artikler som er sendt inn til et tidsskrift, men ikke publisert ennå.

I den ferskeste artikkelen skriver de franske forskerne at alle pasientene utenom to fikk «klinisk forbedring» etter behandlingen.

– Studien fra Frankrike har ført til at salget har økt betydelig, både i Norge og i andre land, og vi har fått en mangelsituasjon. Den regner vi med at vil vare i minst én til to måneder fremover, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Det gjennomføres nå en stor WHO-studie som ledes fra Norge som inkluderer malariamedisinen, men her er ikke antibiotika inkludert, som i den franske studien. 

– Må bekreftes av andre forskere

Madsen i Legemiddelverket mener at det er for tidlig å konkludere om effekt basert på funnene så langt.

– Det er en svakhet at studien ikke er randomisert og funnene må bekreftes av andre forskere før vi kan konkludere. Skulle det vise seg at disse resultatene holder mål, er det et betydelig fremskritt, men azitromycin er kjent for å gi resistens, så vi må være sikre på at det vi gjør er riktig.

Bekrefter kraftig økning

Det er legemiddelselskapet Pfizer som produserer azitromycin (Azitromax). Selskapet oppgir til Dagens Medisin at selskapet anser salgstall som børssensitiv informasjon og ikke ønsker å gå ut med salgstall, men Joachim Henriksen, kommunikasjonssjef for Pfizer i Norge, bekrefter at salget har økt.

– Etterspørselen har økt kraftig, både globalt og i Norge, sier Henriksen til Dagens Medisin.

Kommunikasjonssjefen mener den økte etterspørselen både kan være knyttet til behandling av Covid-19 og at det aktuelle legemiddelet er et legemiddel flere land ønsker å ha et større lager av.

Henriksen opplyser at legemiddelselskapet jobber aktivt med å sikre leveranse av medisinen og at dette inkluderer økt produksjon. Han oppgir også at Pfizers produksjons- og distribusjonsnettverk ikke er påvirket av Covid-19.

– Våre medarbeidere i produksjons- og forsyningslinjen jobber «non-stop» for å sikre den globale forsyningen av Pfizer-medisiner, sier Henriksen.

– I tilfeller hvor vi ser lokal økning i etterspørsel etter medisiner, som azitromycin, jobber Pfizer med helsemyndighetene for å sikre at fortsatt forsyning prioriteres. Pfizer varslet for noen få dager siden om denne situasjonen, Statens legemiddelverk har reagert raskt og gitt anbefalinger om restriksjoner i bruken av azitromycin.

Størst salg på hvit resept

Madsen oppgir at salget av antibiotikumet frem til apotekenes utlevering ble stoppet 31. mars, har vært fordelt mellom 80 prosent på hvit resept og 20 prosent på blå resept.

– Når vi nå sperrer for hvit resept, håper vi å ha nok til dem som får legemiddelet på blå resept, sier Madsen.

–  Vi må beskytte dem som har alvorlige sykdommer og sørge for at disse får behandling. Det vil i stor grad handle om pasienter med infeksjoner ved klamydia. Vi forutsetter at pasienter og leger lojalt følger opp myndighetenes bestemmelser.

Powered by Labrador CMS