KAN GÅ FORT: Fase 2 av BGBC020-studien rekrutterer pasienter fra fem steder i Sør-Afrika og syv steder i India. – Mange er allerede dosert, men studien rekrutterer fortsatt pasienter. Oppfølgingstiden er på 29 dager, dermed vil vi kunne få resultater ganske raskt, sier Richard Godfrey, som er administrerende direktør i BerGenBio. 

Foto: Lasse Moe

Undersøker effekt av norskutviklet medisin mot covid-19. Håper på resultater om kort tid

BerGenBio undersøker effekten av AXL-hemmeren bemcentin mot covid-19-infeksjon på pasienter i Sør-Afrika, India og Storbritannia. Selskapet håper å ha foreløpige innen første kvartal av 2021. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det norske biofarmasøytiske selskapet BerGenBio studerer effekt og sikkerhet av AXL-hemmeren bemcentinib for behandling av innlagte pasienter med covid-19 i Sør-Afrika og India. Første pasient ble inkludert i oktober.

– Vi håper å få indikasjoner på effekten i løpet av utgangen av mars, sier Richard Godfrey, administrerende direktør til Dagens Medisin.

Les også: BerGenBio starter covid-19-studie i Sør-Afrika (krever innlogging)

Legemiddelet bemcentinib er rettet mot proteinet AXL, som selskapets forskerteam har identifisert på celleoverflaten. Bemcentinib blokkerer og hemmer AXL-signalene, som gjør behandlingen mer effektiv.

Selv om bemcentinib opprinnelig er utviklet for kreftbehandling, har legemiddelet en egenskap som kan bygge cellens motstandskraft og derigjennom være effektiv mot flere sykdommer. Det er tidligere påvist at bemcentinib utviser antiviral aktivitet i prekliniske modeller mot flere type virus, inkludert Ebola og Zika-virus. Nyere data har utvidet dette til SARS-CoV-2, skriver selskapet selv.

Rekrutterer fortsatt pasienter

Fase 2 av BGBC020-studien tar sikte på å rekruttere 120 pasienter som er innlagt med covid-19 på fem steder i Sør-Afrika og syv steder i India.

Vi håper å kunne presentere de første resultatene innen første kvartal av 2021. Richard Godfrey, adm.dir. BerGenBio

– Mange er allerede dosert, men studien rekrutterer fortsatt pasienter. De vil få bemcentinib i opptil 15 dager, avhengig av tiden de er innlagt. Oppfølgingstiden er på 29 dager, dermed vil vi kunne få resultater ganske raskt, sier Godfrey videre.

Også pasienter i Storbritannia har blitt dosert med bemcentinib.

I studien skal 60 pasienter motta bemcentinib som monoterapi eller i kombinasjon med standard omsorg og behandling. De 60 pasientene i kontrollgruppa vil motta standard omsorg og behandling.

Det primære endepunktet for studien vil være tid til klinisk forbedring av symptomer eller utskrivning fra sykehus, avhengig av hva som kommer først.

Studien vil tillate samtidig administrering med andre medisiner som anbefales for behandling av covid-19, inkludert remdesivir og deksametason.

Godkjentstempel

En uavhengig dataovervåkningsgruppe (iDMC), har for andre gang siden studien ble påbegynt på pasienter gitt godkjentstempel på sikkerheten til fase 2-studien til BerGenBio.

Dette ifølge en børsmelding mandag morgen.

iDMC fant ingen sikkerhetsutfordringer i dataene som finnes per i dag, men vil fortsette vurdere både sikkerhet og effekt etter hvert som studien utvikler seg, heter det i meldingen.

Da godkjenningen fra Sørafrikanske myndigheter kom i september i fjor, noe som dyttet aksjekursen opp 12 prosent.

– Vi er glade for at iDMC fortsatt anbefaler videreføring av BGBC020-studien, kommenterer Godfrey i børsmeldingen.

– Nå ser vi frem til å få inn ytterligere data og vi håper at bemcentinib kan spille en rolle i den globale innsatsen for å finne et effektivt behandlingsalternativ for innlagte pasienter på covid-19, spesielt når vi nå ser en smitteoppblomstring i mange områder i verden.

Mange jern i ilden

I forrige uke skrev Dagens Medisin at selskapet presenterte midlertidige data for bruk av bemcentinib i kombinasjon med pd-1-hemmeren pembrolizumab (Keytruda) for pasienter som har fått tilbakevendende kreft, etter førstelinjebehandling med enten kjemoterapi, pembrolizumab, eller pembrolizumab og kjemoterapi.

Hovedkonklusjonen i abstractet som ble presentert er at legemiddelet er tolerert for pasientene, og viser klinisk effekt hos pasienter med tilbakevendende lungekreft, som hadde utviklet resistens mot PD-1-hemmeren.

Powered by Labrador CMS