STORT PROSJEKT: Nå blir det enklere for europeiske land å innhente virus- og infeksjonsdata. Foto: Illustrasjonsbilde.

Foto: Getty )mages

53 organisasjoner og 19 land går sammen: – Stort skritt i riktig retning

Onsdag ble det lansert et stort prosjekt, som har fått tung økonomisk støtte fra EU.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Hele 12 millioner euro har blitt gitt til «BY-COVID», som nå skal sørge for at vi er best mulig rustet med data til en fremtidig pandemi.

Bygger en paneuropeisk infrastruktur
Kjernemålet med prosjektet er at Covid 19-data og andre infeksjonssykdommer enkelt kan finnes, og brukes, på tvers av landegrenser.

I en pressemelding skrives det at det er avgjørende å reflektere tilbake for å se på hvordan det vitenskapelige miljøet håndterte pandemikrisen, og hvilke ting som ikke lå til rette slik at vitenskapsmiljøet fikk undersøkt SARS-CoV-2-viruset på et tidligere stadie.

I Norge har Nils Peder Willassen, i samarbeid med FHI, ledet arbeidet med å dele norske koronavirus-gener gjennom den åpne genbanken ENA. Willassen er også nestleder for ELIXIR Norge (den norske forskningsinfrastrukturen for bioinformatikk og biologiske data).

Mer om det kan du lese her!

Han forteller Dagens Medisin at dette er et stort skritt i riktig retning når det handler om å få forutsetninger på plass for å handle hurtig ved nye utbrudd og pandemier.

VIKTIG: Nils Peder Willassen understreker behovet for å dele data på tvers av land.   Foto: Norges arktiske universitet

– Vi er svært glade for at vi gjennom Horizon Europe og BY-COVID prosjektet kan bidra til å bygge opp en effektiv paneuropeisk infrastruktur for beredskap for COVID-19 og andre smittsomme sykdommer, sier Willassen, og fortsetter:

– BY-COVID er et stort samarbeidsprosjekt som innbefatter 53 organisasjoner fra 19 europeiske land. Vi har som mål å mobilisere, lagre, analysere og dele forskjellige datatyper som setter oss i stand til å reagere hurtigere ved nye utbrudd og pandemier.

Peker på en av de største utfordringene
Willassen understreker behovet for å samle informasjon i en portal fra mange domener, for eksempel vitenskapelig, biomedisinsk og folkehelse. Det handler også om å gjøre dataene «FAIR» (Findable, Acessible. Interoperable and Reusable».

– Det å samle informasjonen i en portal vil gjøre det enklere å finne de ønskede dataene. En av de største utfordringene er å standardisere og harmonisere data og metadata slik at de enklere kan søkes opp og deles. 

– En annen utfordring er å lenke sammen data fra forskjellige områder som benytter forskjellige standarder og formater som nødvendigvis ikke er kompatible med hverandre.

BY-COVID-prosjektet ønsker å forenkle datatilgangen- og bruken gjennom fire «hovedpilarer»:

  • Mobilisere dataen
  • Knytte sammen dataen
  • Standardisere dataen
  • Eksponere og analysere dataen

Niklas Blomberg, direktør i ELIXIR og koordinator for prosjektet, mener dette er en fantastisk mulighet for å sikre god beredskap til neste gang en pandemi treffer oss.

– Det er utrolig viktig at vi lærer av erfaringene vi fikk med denne pandemien, slik at vi kan sikre oss, fra et data-perspektiv, at det ikke er noen hindringer i veien for å hente frem viktig data. Dette prosjektet er en fantastisk mulighet for å bygge videre på den allerede eksisterende strukturen vi har med COVID-19-plattformen.

Powered by Labrador CMS