UTVIKLING: – Vi har sett stor positiv utvikling på lassa-vaksinefeltet over de siste par årene, og flere vaksinekandidater går nå inn i klinisk testing, uttaler Melanie Saville, direktør for vaksine-forskning- og -utvikling i CEPI. Illustrasjonsbilde av lassavirus: Getty Images Foto:

UTVIKLING: – Vi har sett stor positiv utvikling på lassa-vaksinefeltet over de siste par årene, og flere vaksinekandidater går nå inn i klinisk testing, uttaler Melanie Saville, direktør for vaksine-forskning- og -utvikling i CEPI. Illustrasjonsbilde av lassavirus: Getty Images

Foto:

Den største lassa-feber-studien noensinne utvides

Den største studien noensinne for å gi mer nøyaktig kunnskap om forekomsten av lassa-feber-infeksjoner, har blitt utvidet til å omfatte flere land i Vest-Afrika.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det skriver CEPI i en pressemelding. Studien er utformet og finansiert av CEPI.

CEPI finansierer studien med 10,3 millioner amerikanske dollar gjennom partnere i Benin, Guinea, Liberia og Sierra Leone. Epimidemiforsknings-programmet Enable skal rekruttere inntil 23 000 deltakere, inkludert i Nigeria, som startet innsamling av deltakerdata allerede i desember 2020.

Forskningspartnerne i deltakerlandene er Fondation pour la Recherche Scientifique (FORS) i Benin, Phebe Hospital i partnerskap med Liberias nasjonale folkehelseinstitutt i Liberia med støtte fra University of North Carolina at Chapel Hill (UNC), Kenema Government Hospital i Sierra Leone (KGH) i samarbeid med Tulane University, og Université Gamal Nasser de Conakry (UGANC) i Guinea, i partnerskap med Robert Koch Institut (RKI).

Vanskelig å få oversikt over tilfeller

Lassa-feber ble først identifisert i 1969, og er en potensielt dødelig blødersykdom som forekommer i Vest-Afrika, med en antatt fatalitetsrate på 1 prosent. Sykdommen er listet på WHOs liste over sykdommer det haster å forske frem tiltak mot (WHO R&D Blueprint), samt i CEPIs plan for å bekjempe framtidige epidemier og pandemier forårsaket av kjente og ukjente sykdommer.

Det er likevel vanskelig å få oversikt over årlige tilfeller av lassa-feber, skriver CEPI. Årsakene til det er mangel på formelle og standardiserte kliniske diagnoser for sykdommen, samt et svært variert symptombilde. CEPI skriver videre at de antar at flertallet av pasientene som blir smittet ikke utvikler symptomer, og dermed ikke oppsøker helsehjelp. Det kan også være sykdomstilfeller i avsidesliggende områder hvor det er vanskelig å få tilgang på helsehjelp. Resultatet av dette er at det virkelige antallet tilfeller er ukjent og sannsynligvis mye høyere enn anslagene på mellom 100 000 og 300 000 tilfeller i året.

– Positiv utvikling på lassa-vaksinefeltet

Enable-studien har derfor som mål å få bedre forståelse for forekomst, sted og spredning av lassa-virus på tvers av regionen. Innsamlede data i landene vil synliggjøre forskjeller i alder og kjønn på personer som blir smittet, og samtidig gi et mer nøyaktig bilde av andelen av asymptomatiske og symptomatiske tilfeller, står det videre i pressemeldingen.

– Vi har sett stor positiv utvikling på lassa-vaksinefeltet over de siste par årene, og flere vaksinekandidater går nå inn i klinisk testing, uttaler Melanie Saville, direktør for vaksine-forskning- og -utvikling i CEPI.

I tillegg vil resultater fra studien være avgjørende for å nå CEPIs mål i organisasjonens femårsplan,  om å produsere en lisensiert vaksine mot lassa-feber for rutine-vaksinering. CEPI er en ledende partner i utvikling av lassa-vaksine, og har allerede støtet utviklingen av seks vaksinekandidater mot sykdommen. To av disse kandidatene, utviklet av Inovio og Themis Bioscience, startet fase I-studier i 2019. En annen vaksinekandidat, utviklet av IAVI, startet utprøving hos mennesker i år.

– For å fortsette denne utviklingen og for å nå CEPIs mål om en lisensiert lassa-vaksine for rutine-vaksinering, må vi øke vår kunnskap om sykdommen og framskaffe data som trengs for framtidige lassa-vaksine-utprøvinger. Resultatene fra Enable-programmet blir viktige i dette arbeidet, samtidig som det vil gi oss ny informasjon for å støtte helsearbeidere og forskere i regionen som arbeider med denne potensielt dødelige trusselen, uttaler Saville.

Data fra Enable-programmet vil kunne gi retningslinjer til geografisk sted og gjennomføring av framtidige effektstudier for å evaluere disse eller andre vaksinekandidater mot lassa-virus. De vil også kunne bidra til å utforme riktige vaksinasjonsstrategier så snart en lassa-vaksine er godkjent til bruk, for eksempel ved å identifisere risikogrupper.

Forskningen vil også støtte et annet mål i CEPIs femårsplan ved å støtte land i å utvikle infrastruktur og ekspertise for å kunne gjennomføre epidemiologiske og kliniske studier som trengs i utvikling av vaksiner, og dermed sette land i stand til å ta fullt eierskap over sin egen nasjonale helsesikkerhet.

Powered by Labrador CMS