Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Steinar Thoresens blogg Publisert 2017-10-13

Åpent brev til våre nye helsepolitikere

I disse dager møtes det nye Stortinget for første gang og vi har fått en ny helsekomite som skal styre helsepolitikken de neste fire årene. Men hvilke utfordringer er det som møter våre nye helsepolitikere når de nå skal ta fatt på sine fire år i nasjonalforsamlingen?

Det første de vil møte er nok en klar melding om å holde kontroll på kostnadene i helsesektoren. Det er et viktig perspektiv i et land som sliter med lavere oljeinntekter. Men, det er også viktig å spørre seg om helse kun skal være en kostnad eller om det også skal være en ambisjon å tilrettelegge for innovasjon og verdiskapning i denne sektoren.

Heldigvis har flere av landets store partier tatt til orde for at vi bør utvikle en helsenæring her i Norge, og det er varslet en ny stortingsmelding for helseindustrien. Dette er viktig fordi vi må se sammenhengen mellom økt helsegevinst og verdiskapning. Norge trenger flere ben å stå på, vi trenger flere kunnskapsintensive arbeidsplasser og vi trenger bedre og mer effektive helsetjenester. For alle disse utfordringene mener jeg vår næring kan være en del av svaret.

En helsepolitikk som baserer seg på en fiendtlig innstilling til nye innovasjoner er ikke bærekraftig på lang sikt. En helsepolitikk som baserer seg på en oppskalering av dagens helsevesen for å møte eldrebølgen er heller ikke bærekraftig på lang sikt. Vi trenger en politikk som sikrer at vi bruker pengene smart, men samtidig stimulerer til innovasjon og nytenking innen helsesektoren. Hvis det også kan medføre at vi skaper flere arbeidsplasser i Norge tror jeg det vil være en vinn-vinn situasjon i tiden fremover.

Skal vi lykkes med dette må vi ut av de skyttergravene vi sitter i nå. Dere kjenner eksemplene godt, media bringer en pasienthistorie om en norsk pasient som ikke får tilgang til behandling som er tilgjengelig i Danmark og Sverige, helsepolitikerne våre blir avkrevd svar på hvorfor det er slik. Og nærmest på refleks skytes det mot legemiddelindustrien med beskyldninger om umoralsk høye legemiddelpriser. Legemiddelindustrien skylder på et håpløst system for vurdering av nye legemidler. Og runddansen er i gang på hvem som har skylden for at pasientene ikke får det samme behandlingstilbudet som i våre naboland.

For all del, alle sider skal ta sin del av ansvaret for denne situasjonen og det er ikke noen tvil om at man må kontrollere kostandene ved innføring av nye behandlingsmetoder. Men det som er trist er at denne debatten ikke fører til det samarbeidet vi trenger for å løse problemene og utvikle verdens beste helsevesen for norske pasienter.

Vi i industrien står klare til å komme med innspill til forbedringer på veldig mange områder. Vi sitter tett på prosessene, og vet hvor skoen trykker. Derfor er jeg overbevist om at det må dialog til for å løse noen av de utfordringene som Norge står overfor. Vi trenger dialog mellom legemiddelindustrien og myndighetene, for jeg er overbevist om at vi sammen kan finne bedre løsninger på mange problemer.

Mitt håp er er at den nye komiteen på Stortinget vil bidra til at vi får ryddet unna noen av de hindringene som i dag gjør at det ikke kjøres flere kliniske studier i Norge , at vi ikke får utnyttet helseregistrene og biobankene  våre fullt ut og at vi ikke når helt opp i konkurransen om hvor det skal investeres globale forskningsmidler og etableres fullverdige avdelinger.

Jeg har tidligere skrevet en blogg om hvilke ti tiltak jeg mener vil tilrettelegge bedre for en bærekraftig helseindustri i Norge.   Det er ikke sikkert jeg har alle løsningene på hvordan dette skal gjøres, men jeg håper vi får til en god diskusjon og finner frem til gode løsninger i felleskap når vi nå skal utvikle en ny stortingsmelding for helseindustrien. Det er en god mulighet til å adressere alle disse spørsmålene. Det er nå vi skal legge føringer for lang tid fremover. For en tid med mindre olje, og et stort behov for å gi Norge flere ben å stå på. Vi i legemiddelindustrien mener at vi kan være ett av de bena. Nå håper vi bare politikerne følger opp og tilrettelegger sånn at det blir mulig.

Kommentarer

Steinar Thoresen

Steinar Thoresen er Head of Oncology Strategy Nordics and Netherland i Merck. Thoresen er lege med spesialisering i patologi og epidemiologi og har tatt en dokorgrad på brystkreft. Han var tidligere leder for nasjonal kreftscreening ved Kreftregisteret, professor ll ved UiB 1999-2013 og medisinsk direktør i Abbvie frem til våren 2019.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!