Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Karita Bekkemellems blogg Publisert 2019-04-05

Har du glemt helsenæringen, Støre?

Samtidig som regjeringen legger frem en viktig stortingsmelding om helsenæringen, peker Arbeiderpartiet ut seks næringer Norge bør satse på. Helsenæringen er ikke en av dem.

Det er oppsiktsvekkende. En internasjonalt konkurransedyktig norsk helsenæring er viktig for Norge. Både fordi den skaper verdier i form av arbeidsplasser og eksportinntekter, fordi helsenæringens produkter er avgjørende for en god helse- og omsorgstjeneste og fordi ny teknologi og nye løsninger vil bidra til at ressursene som brukes i helsesektoren gir bærekraftige effekter.

Dagens Næringsliv skriver at Jonas Gahr Støre trekker frem seks næringer som statlige støtteordninger og innkjøpsmakt skal gjøre til industrieventyr. Alle viktige næringer. Men Støre har kanskje glemt hvilke muligheter vår næring gir, og at den dessuten henger sammen med den fantastiske marine sektoren. Noen av våre medlemmer utvikler medisiner fra ressursene i havet, og veksten og utviklingen i fiskerinæringen hadde ikke vært mulig uten en innovativ legemiddelindustri som har utviklet effektive vaksiner og legemidler til fisk. 

Helsenæringen med ca. 100.000 ansatte står for betydelig verdiskaping, eksporterer for mer enn 20 milliarder kroner og er i sterk vekst. Helsenæringen er avgjørende for en bærekraftig helsetjeneste og sårt tiltrengte arbeidsplasser i fremtiden.  Jeg er glad for at økt konkurransekraft i helsenæringen og en bærekraftig helsetjeneste er en tydelig erklært ambisjon i stortingsmeldingen om helsenæringen, og altså desto mer skuffet over at Arbeiderpartiet ser ut til å ha glemt vår viktige næring. Men det er ikke for sent, Støre. Vi venter i spenning.

Kommentarer

Karita Bekkemellem

Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arbeiderpartiet fem perioder på Stortinget, og var statsråd i to regjeringer (2000-01 og 2005-07). Bekkemellem har vært leder av Aps kvinnebevegelse.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!