Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Camilla Hansen Steinums blogg Publisert 2021-09-12

Dårlig oral helse påvirker den generelle helsetilstanden

Dårlig oral helse kan være en medvirkende og forsterkende faktor i en rekke fysiske og psykiske helseutfordringer. En redusert munnhelse kan ha en direkte negativ påvirkning på sykdomsbildet og behandlingsforløpet, og oppleves som en stor psykisk belastning.

Mange sykdommer kan også gi redusert munnhelse. Likevel er munnhelse helhetlig sett et underkommunisert tema, og blir viet lite oppmerksomhet av andre helseprofesjoner.

Rusbruk, medisinering og mangel på egenomsorg kan gi alvorlige konsekvenser for munnen, og dårlig oral helse kan være svært stigmatiserende og føre til utenforskap. Mange blir møtt med fordommer og kvier seg for å delta under måltider og i sosiale settinger fordi munnhelsen hindrer dem i å tygge, smile eller åpne munnen. Dette gjør det vanskelig å fungere i hverdagen og arbeidslivet, og det går hardt utover selvbildet og livskvaliteten.

Vi vet at rundt en fjerdedel av de med psykiske helseplager har et udekket behov for tannbehandling, ofte fordi sykdommer og tilstander i munnen har fått utvikle seg over mange år før de blir tatt tak i. Noen lider også av tannbehandlingsangst, og vil ikke oppsøke tannlegen for hjelp. For at pasientene skal bli friske og godt fungerende er det derfor viktig at munnhelse inkluderes i både forebygging og behandling av psykiske lidelser. Skal vi lykkes må vi ha et helhetlig perspektiv, og innse at alt henger sammen med alt – også munnen er en viktig del av kroppen. Psykiatriske sykepleiere, psykologer og annet helsepersonell må bli flinkere til å snakke om utfordringer med den orale helsen, og bidra med informasjon om hvor viktig god munnhelse er og hvor pasientene kan finne hjelp.

Vi må dessuten arbeide for bedre støtteordninger og utvidet finansiering av oral helse for disse gruppene. Mange har økonomiske utfordringer og få eller ingen muligheter til å prioritere nødvendig tannbehandling. Men det handler ikke bare om penger, det handler også om organisering av tjenestene og manglende samhandling. Et viktig steg vil være at de som jobber utenfor tannhelsetjenesten blir mer bevisst hvor viktig munnhelsen er for både den fysiske og psykiske helsen. Oral helse må tas med i den helhetlige vurderingen og oppfølgingen av pasientene.

Sist, men ikke minst, må oral helse høyere opp på den politiske dagsorden. Munnen er en del av kroppen.

Kommentarer

Camilla Hansen Steinum

Camilla Hansen Steinum er president i Den norske tannlegeforening, som er profesjons- og fagforening for landets tannleger. Hun er tannlege med utdanning fra det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og har arbeidet både i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!