Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Andreas Bergs blogg Publisert 2016-04-22

Etterutdanningskurs - er ikke kvaliteten viktigst?

Continued Medical Education (CME) er et godt engelsk uttrykk for behovet helsepersonell har for å holde seg kontinuerlig oppdatert på terapiområder, behandlinger og medisinske innovasjoner. I min nordiske rolle ser jeg ulike varianter av CME i landene. Jeg syns at Norge har noe å lære av Sverige når det gjelder holdninger til CME-program fra legemiddelindustrien.

I Norge får helsepersonell, så vidt jeg vet, kun etterutdanningspoeng (CME-credits) for deltagelse på kurs i regi av Legeforeningen, de medisinske fakulteter eller andre relevante offentlige institusjoner. Kurs arrangert av legemiddelindustrien, defineres ofte som reklame og godkjennes ikke tellende for etterutdanning av leger. Det svenske regelverket har et mindre dogmatisk syn på arrangøren av et etterutdanningskurs. I Sverige er det innholdet i programmet som avgjør om kurset godkjennes for etterutdanningspoeng. Svensk helsepersonell kan altså få godkjent poeng, eller «tellende timer», for deltagelse på CME-program i regi av legemiddelindustrien, men det krever et sterkt faglig program og en uavhengig programkomite som er ansvarlig for programmets innhold.

Jeg har alltid hatt tro på at helsepersonell har mulighet til å prioritere, og villighet til å betale for, møter og kurs med faglig gode program. Et spennende eksempel er vårt svenske søsterselskaps tradisjonelle møte, «Hjerte-Karsykdom i et bredt perspektiv». Hvert år består programkomiteen for møtet av kjente svenske kardiologer, som sørger for høy kvalitet i programmet. Møtet går over to dager og gir helsepersonell nyttig oppdatering på terapiområdet og behandling, langt bredere enn kun om legemidler. På møtet i Stockholm i januar i år betalte alle svenske deltagere selv for reise, opphold og deltageravgift. Gjennom 14 år har antall deltagere holdt seg stabilt mellom 600 og 700, selv om betalingsformene har endret seg mye. Møtet er godkjent for etterutdanningspoeng og jeg tror at det er en hovedgrunn til at deltagertallet har holdt seg stabilt uavhengig av betalingsform.

I legemiddelindustrien er vi opptatt av at rett medisin blir brukt til rett pasient til rett tid. Jeg ser heller at norsk helsepersonell tar kunnskapsbaserte valg om å ikke bruke en medisin fordi de vet at den ikke passer til akkurat den pasienten, enn at norsk helsevesen består av dårlig oppdatert personell som i verste fall bruker medisiner på feil måte eller til feil pasient. Men mest av alt ønsker jeg at vi i Norge gir helsepersonell flest og best mulige måter for å holde seg oppdatert på terapiområder og behandling, slik at de kan ta kunnskapsbaserte beslutninger på vegne av pasientene.

Jeg tror på ingen måte at legemiddelindustrien er den eneste gode leverandøren av CME i Norge. Men jeg vet at vi leverer kurs av høy kvalitet, og jeg mener at Legeforeningen og norske myndigheter bør kunne vurdere å godkjenne industriarrangerte kurs for etterutdanningspoeng / «tellende timer». Det viktigste er vel at den faglige kvaliteten er høy?

Andreas Berg

Kommentarer

 • Stud med 02.05.2016 16.41.38

  "Few dispute that the bias introduced by industry involvement in CME affects physician prescribing. And, as stated by the US Senate Finance Committee in 2007, “it seems unlikely that this sophisticated industry would spend such large sums on an enterprise but for the expectation that the expenditures will be recouped by increased sales.” The real question is whether industry’s influence is harmful. Most agree that industry’s primary objective of increasing sales creates an inherent tension with the physician’s goal of getting the best medical information.(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4131951/) Jeg tror Legeforeningen og norske myndigheter gjør klokt i å holde legemiddelindustrien unna CME samtidig som jeg aksepterer at industrien argumenterer som de gjør i den hensikt å tjene mer penger.

Andreas Berg

Andreas Berg er daglig leder i Tailormade Consulting og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Nyheter fra startsiden

Fastlegeleder kritiserer departement-utspill

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!