Atle Hunstads blogg

Medisinsk utstyr forbedrer livskvalitet og redder liv

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Atle Hunstad

Atle Hunstad er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Melanor for leverandører av medisinsk teknologi i Norge. Han er utdannet i Forsvaret og ved Bedriftsøkonomisk Institutt og har omfattende ledererfaring fra næringsliv, offentlig virksomhet og interesseorganisasjoner.

"Det vi ikke må glemme, er at mange tusen pasienter i Norge hvert eneste år får bedre livskvalitet og bedre helse ved hjelp av medisinsk utstyr. Ja, i mange tilfeller reddes liv".

Du er på sykkeltur og velter i høy fart. På legevakten eller sykestua får du behandling. Helsepersonell setter bedøvelse, renser og syr sårskadene. Det tas blodprøver og det blir tatt røntgen av ditt brukne ben. Du får gips og krykker. Hodet blir skannet for å sjekke at alt er ok.  Alt skjer i sterile omgivelser. Takket være flinke fagfolk og medisinsk utstyr får du nødvendig behandling.

MedTech Week i hele Europa

Denne uken er det European MedTech Week. Det er femte gang bransjeforeninger og leverandører i hele Europa går sammen om å informere om og øke bevisstheten om hva medisinsk utstyr gjør for befolkningen.

Hva er medisinsk utstyr?

Det er over 500 000 ulikt medisinsk utstyr. Disse finnes på sykehus, i kommunen og hjemme hos brukere og pasienter. Medisinsk utstyr preger derfor livene våre og gir verdi på ulike måter, fra vugge til grav.

Medisinsk utstyr brukes på mennesker i den hensikt å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Eksempler på slikt utstyr er kunstige hofter, brystimplantater, høreapparater, linser og pacemakere. Men medisinsk utstyr er også plaster, sprøyter, bleier, blodsukkermålere, medisindosetter, graviditetstester og mye, mye mer.

Det er ikke risikofritt å bli syk

Aftenposten har de siste månedene hatt en artikkelserie om implantater, hvor det har vært eksempler på medisinsk utstyr som har sviktet. Medisinsk utstyr skal være trygt, ha god kvalitet og fungere slik det skal. Beklageligvis forekommer feil. Det er ikke risikofritt å bli syk og det vil alltid være risiko forbundet med å operere fremmede produkter inn i kroppen.

Det vi ikke må glemme, er at mange tusen pasienter i Norge hvert eneste år får bedre livskvalitet og bedre helse ved hjelp av medisinsk utstyr. Ja, i mange tilfeller reddes liv. Samtidig bidrar medisinsk utstyr til både økt kvalitet, effektivitet og bærekraft i helsevesenet.

Nytt utstyr utvikles i høyt tempo

Det foregår mye forskning og utvikling inne helse. Hvert år fører industrien fire milliarder kroner tilbake til forskning og utvikling, slik at nye produkter utvikles. Nye løsninger utvikles i høyt tempo. Det som kjennetegner medisinsk utstyr er den høye takten av innovasjon. Livssyklusen til et typisk produkt er kun 18-24 måneder før et nytt og bedre produkt kommer på markedet.

Samarbeid mellom helsepersonell og industri fremmer innovasjon

Tett samarbeid mellom pasienter, brukere, helsepersonell, pårørende og industrien er en forutsetning for å bringe helseindustrien fremover. Det er viktig at pasienter og brukere i Norge får tilgang til ny teknologi og behandlingsmetoder. Dette kan blant annet sikres gjennom politiske styringssignaler og strategisk innkjøp i kommuner, sykehus og NAV.

I Europa sysselsetter den medisinteknologiske industrien 675.000 personer i 27.000 selskaper. I Norge er rundt 12.000 personer ansatt i helseindustrien. Verdiskapningen innen helseindustrien i Norge er på 17,5 mrd kroner med en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,5%*. Men potensialet er mye større.

Vi trenger en politikk som tilrettelegger for helseindustri og produksjon i Norge

Våre danske og svenske naboer har forstått at helsetjenesten og helsenæringen må jobbe sammen for å løse fremtidens utfordringer. De har bygd opp en global anerkjent, lønnsom og samfunnsnyttig helsenæring. Her har vi mye å lære.

Vi trenger en politikk som tilrettelegger for helseindustri og produksjon i Norge. Dette vil tiltrekke seg ressurssterke og internasjonale aktører. Samtidig må det legges til rette for å utvikle norske selskaper. Vi trenger styring som utnytter mulighetene i helsenæringen og sørger for at offentlige investeringer og innkjøp bidrar til bedre helsetjenester, flere arbeidsplasser og verdiskapning.  

*Menon Economics

Powered by Labrador CMS