Steinar Thoresens blogg

Mai er måneden for blærekreft

Steinar Thoresen

Steinar Thoresen jobber som ekstern konsulent for Merck Oncology og er medisinsk direktør i NordicRWE. Thoresen er lege med spesialisering i patologi og epidemiologi og har tatt en doktorgrad innen brystkreft. Han var tidligere leder for nasjonal kreftscreening ved Kreftregisteret, professor ll ved UiB 1999-2013 og medisinsk direktør i Abbvie frem til våren 2019.

For å få oppmerksomhet både fra forskere, helsepersonell og ikke minst fra befolkningen, har mange kreftformer ulike «fokus-måneder». Mest kjent er nok den årlige rosa sløyfe-aksjonen i oktober rettet mot brystkreft og «movember» bevegelsen (i november) der menn oppfordres til å la barten gro, for å rette fokus på prostatakreft.

Selv i media som skriver mye om kreft og ny behandling, så er det fortsatt noen kreftformer som får lite oppmerksomhet. Blærekreft er en slik kreftform. Dette til tross for at den er blant de vanligste kreftformene hos menn og at den rammer mer enn 1 400 menn og 400 kvinner årlig, i følge tall fra Kreftregisteret. I dag lever det ca 15 000 mennesker med blærekreft i Norge. Kreftformen er langt hyppigere blant menn enn kvinner, og den assosieres med livstilsfaktorer som blant annet røyking. Det som imidlertid er meget spesielt for denne kreftformen, er at kvinner synes å ha en dårligere prognose enn menn. For alle andre kreftformer er bildet motsatt: kvinner har bedre overlevelse enn menn. Kreftregisterets tall for 5-års relativ overlevelse for blærekreft viser 80% for menn og 75% for kvinner. Overlevelsen for kvinner er også lavere enn for menn både ved lokalisert sykdom og regional spredning på diagnosetidspunktet.

Det har vært sparsomt med terapeutiske gjennombrudd for blærekreft de siste årene, men overlevelsen blir gradvis bedre år for år og dødeligheten viser en svakt fallende kurve. Tallene for blærekreft ser relativt like ut for hele Norden, både når det gjelder forekomst og overlevelse.  De optimistiske tallene for langtidsoverlevelse vi ser ved for eksempel føflekk-kreft og nå etterhvert  gradvis for lungekreft, ses ikke ved denne kreftformen. Enda.

Blærekreftforeningen er en relativt ung pasientforening, som feirer 10 år i år. Den har som formål å spre kunnskap om sykdommen, trygge pasientene, påvirke beslutningstakere og øke forskningsbidraget på området.  Kreftforeningen er en flott paraplyorganisasjon for alle kreftpasienter, men vi ser at fokusgruppene som for eksempel Brystkreftforeningen spiller en betydelig rolle for både forskning på brystkreft og for den enkelte brystkreftpasient. Kreftformer med engasjerte pasientforeninger får stort fokus på seg, og flere av disse kreftformene har i dag også fått organiserte screening-programmer i Norge. Disse har virket bra og dødeligheten har gått ned.

Det er all grunn til å ha en måned med fokus på denne hyppige kreftformen, som også skiller seg litt ut fra andre kreftformer ved at kvinner har den dårligste prognosen. Noen av de første symptomene ved blærekreft er blod i urinen, og det har vært diskutert om dette ignoreres i større grad hos kvinner enn hos menn. Dog, uavhengig av kjønn - det bør være et klart budskap i blærekreft-måneden mai: blod i urinen bør føre til et besøk hos lege.

Interessekonflikt: Forfatteren jobber som ekstern konsulent for Merck, som selger legemidler med indikasjon for blærekreft. 

Powered by Labrador CMS