Per T. Lunds blogg

Fastlege + farmasøyt = x

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

God legemiddelbehandling krever medisinsk og farmasøytisk kompetanse, og det krever tett samhandling mellom lege og apotek.

Det kan jeg lese ut av Helse- og omsorgsdepartementets nylige tildelingsbrev til Helsedirektoratet.

Utsagnet vitner om sunn fornuft i departementet, og burde egentlig være en selvfølgelighet.

Men sånn er det jo ikke i den virkelige verden i dag, hvis vi ser bort fra sykehusene der samarbeidet har kommet lenger. Legene har en krevende hverdag med liten tid og med mange pasienter som bruker mye legemidler. Apotekfarmasøytene bruker sin kompetanse etter beste evne, men har ikke alltid den informasjonen eller de verktøyene som skal til for virkelig å løfte kvaliteten. Og samhandlingen er nesten fraværende, ut over de utallige telefonene fra travle apotek til travle leger – ofte om tekniske detaljer uten klinisk betydning.

Nå vil Helsedepartementet at Helsedirektoratet skal kart­legge lokalt samarbeid som er etablert mellom fastleger og apotekfarmasøyter. Det skal beskrives hvordan dette samarbeidet er organisert og fungerer i praksis. Myndighetene ønsker at det skal etablere gode samarbeidsrelasjoner for en bedre helsetjeneste.

Gode samarbeidsrelasjoner oppstår når leger og farmasøyter har tillit til hverandres kompetanse, og ser på deling av oppgaver og ansvar som et positivt bidrag til pasientsik­ker­heten og effektiviteten i helsetjenesten, er også utsagn det er lett å være enig med departementet om.

I tillegg til de fysiske møteplassene som er en forutsetning for å bygge tillit, må det også etableres digitale samarbeidskanaler for effektiv informasjonsutveksling og dialog.

Dette er en kartlegging vi har etterlyst sammen med de to allmennlegeforeningene, og som jeg forventer at kan bringe oss videre i samarbeidet om pasientene. Jeg har strekt tro på at vi sammen kan skape bedre pasientbehandling og gi samfunnet større nytte tilbake.

Jeg lar det foreløpig stå en ukjent x i ligningen, men er skråsikker på at regnstykket vil gå i pluss, når direktoratet har fått kartlagt ferdig og tiltak blir gjennomført i praksis.

Powered by Labrador CMS