TØFT ÅR: – Jeg tror det blir et krevende år for helsetjenesten slik det ser ut nå, sier Anne-Karin Rime i Legeforeningen. Foto: Vidar Sandnes

TØFT ÅR: – Jeg tror det blir et krevende år for helsetjenesten slik det ser ut nå, sier Anne-Karin Rime i Legeforeningen.

Foto: Vidar Sandnes

Legepresidenten forventer at helselederne sier ifra i 2023

Blå resept-bøter vekket harme blant legene i året som gikk. Til neste år håper Anne-Karin Rime i Legeforeningen at helselederne hever stemmen om stramme budsjetter.

Publisert

Dagens Medisin har spurt et knippe personer innen helsesektoren om hvordan de vil oppsummere året som har gått, hvilke forventninger de har til det nye året og hvilke løsninger de ser for seg for i helsesektoren fremover.

Anne-Karin Rime er anestesilege og har tidligere jobbet ved Sykehuset Østfold Kalnes. Rime har vært president i Legeforeningen siden sommeren 2021.

Hva har vært det viktigste som har skjedd i år for din jobb?

– Blåreseptsaken i starten av året var helt klart av stor betydning for oss. Vi reagerte sterkt, både som forening og som leger, på det man forsøkte å innføre. Så har selvfølgelig den krevende situasjonen på sykehusene og i fastlegeordningen vært viktig for oss gjennom hele året.

Les mer: Kommer legene i møte - åpner for endringer i blåreseptordningen

Hva gjør du for å slappe av i julen?

– Det viktigste er å være sammen med familie og venner. Forhåpentligvis få jeg noen fine skiturer også.
Hvilke forventninger har du til det nye året?

– Jeg tror det blir et krevende år for helsetjenesten slik det ser ut nå. Forventningene mine er at ledere, helt til topps, sier ifra om de stramme budsjettene og at ikke medarbeidere presses så hardt på jobb at de velger å slutte. Mange har bidratt veldig mye de siste årene og det er ikke ledig kapasitet i helsetjenesten.

Les mer: St. Olavs hospital har tredoblet antallet brudd på arbeidsmiljøloven

Hva er det største problemet i helsesektoren og hvordan skal vi løse det?

– Den største utfordringen er tilgang på helsepersonell og en stor fare for en økt todeling av helsetjenesten vår. Tilgang til ny diagnostikk og nye medikamenter kan øke forskjellene på de som kan betale og de som ikke kan. Skal vi opprettholde samme standard på hele tjenesten er det viktig at vi har en god primærhelsetjeneste som løser de fleste utfordringer. Å beholde og utvikle kompetanse er helt avgjørende. Digitalisering er viktig, men også på dette feltet må vi sette krav til kompetanse og forskning slik at vi treffer riktig.

Powered by Labrador CMS