Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SNUR? Regjeringen vil se på endringer i forskriften og også vurdere på størrelsen på gebyret.

Foto: Vidar Sandnes

Kommer legene i møte - åpner for endringer i blåreseptordningen

– Vi ser at denne forskriften har urimelige utslag, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Publisert: 2022-01-19 — 20.31

Ved nyttår trådte en forskriftendring i kraft som åpner for å bøtelegge leger som skriver ut blåresepter på feil grunnlag. Etter kraftige protester, både fra leger, brukere og politikere, varsler Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at de vil gjøre endringer i forskriften. 

Det melder HOD i en pressemelding onsdag ettermiddag. 

«Urimelige utslag»

– Vi ser at denne forskriften har urimelige utslag, og jeg har derfor startet arbeidet med endringer i forskriften. Det er på ingen måte intensjonen at en enkelt feil skal medføre store, personlige bøter. Det er åpenbart urimelig. Vi ser derfor på muligheten for å klargjøre regelverket og hvilke reaksjoner som er rimelige, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldingen. 

Legeforeningen har truet med å be medlemmer om ikke å skrive ut blå resepter innen fredag, hvis ikke regjeringen reverserer lovendringen.

– Det er bra at ministeren viser vilje til å løse saken, sier president Anne Karin Rime i Legeforeningen til VG.

Høylytte protester

Flere sentrale leger har vært svært kritiske til det nye regelverket hvor Helsedirektoratet kan straffe behandlere for feil forskrivingspraksis med såkalte «overtredelsesgebyr». De har fryktet det vil skremme fremtidens fastleger til å velge yrket.

Flere leger har også kontaktet Helsedirektoratet fordi de er bekymret for å bli bøtelagt for feil forskriving. Også politisk har forskriftsendringen skapt reaksjoner. 

Rødts representant i helse- og omsorgskomiteen, Seher Aydar, er en av dem som har vært kritisk.

Brukerorgansiasjoner har oggså engasjert seg i debatten. 

Forslaget til endringer vil bli sendt på høring.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 20.01.2022 15.32.52

  Lege

  Da er det grunn til å spørre om når Statsråden så de "urimelige utslagene" av forskriften. Var det først etter at Legeforeningen reagerte, tross klare advarsler tidligere? Hva sier i så fall det om innsikt og kompetanse hos forvaltningen og politikere som planla og gikk inn for dette? Eller så de det før Legeforeningen reagerte, og dermed gjorde dette med vitende og vilje? Hva sier i så fall det om holdninger og hva som foregår i forvaltningen og blant politikere med ansvar for vårt felles solidariske tillitsbaserte helsevesen?

 • Sven Richard Haugvik 21.01.2022 08.51.02

  Lege

  Jeg tror problemet er at NPM trumfer politikk. Siden fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001 har det vært en forutsetning at avtalepartene tar et eierskap til ordningen med uttalt tilbakeholdenhet når det gjelder nye myndighetspålegg gjennom lov og forskrift. Kommunens forpliktelse til å informere og involvere fastlegene er forskriftsfestet. Evolusjonsteknisk har krisen oppstått pga. den nye fastlegeforskriften fordi FLO nå fungerer etter «bestiller–tilbyder-modellen» i tråd med New Public Management (NPM) prinsipp, uten konkurranse, men underlagt brutal mål- og resultatstyring. Et kjerneelement i FLO er kontraktinstituttet. Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008–2009) gjør at du må vente lenger på time hos fastlegen. I tråd med samhandlingsreformen er målet for denne reformen at kommunene skal ha en større og viktigere rolle i helsepolitikken. Men hvordan kontrollere at et slikt ansvar utøves? Hvordan involvere fastlegen? STYRING! Knallhard styring gjennom lov§ og straff.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!