MULIGHETER: - Hele essensen i anbudssystemet er at når man får kostnadsreduksjoner, så får man også mulighet til å tilby behandling til flere, sier professor og avdelingssjef ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Foto: Vidar Sandnes

– Oppsiktsvekkende resultat som kommer pasientene til gode

Norske sykehus sparer en halv milliard på legemidler for betennelsessykdom i 2019. Dette vil tjene pasientene, lover revmatologiprofessor.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

OSLO/HOLMENKOLLEN: Som Dagens Medisin skriver, ble Sykehusinnkjøp HFs anbudskonkurranse på hvem som skal levere legemidler på alle områder innen revmatologi, hudsykdommer og mage-tarmsykdom, offentliggjort tirsdag. Da var leger, sykehusledere og legemiddelindustrien samlet for å få med seg resultatet og for å oppdatere seg faglig på behandling av disse sykdommene.

Tok "storeslem"
Legemiddelselskapet AbbVibe tok «storeslem» med sitt legemiddel adalimumab (Humira).
Professor og avdelingssjef ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Tore Kvien, sitter i Sykehusinnkjøps spesialistgruppe, som vurderer legemidlene som deltar i konkurransen. Han kommenterer resultatet slik til Dagens Medisin:
– Årets resultat er oppsiktsvekkende godt. Vi estimerer at medikamentkostnadene vil gå ned med 500 millioner kroner i 2019, sammenlignet med fjoråret. Det er veldig mye. Det at man har fått en så betydelig kostnadsreduksjon, og at Humira nå er det billigste alternativet blant de biologiske legemidlene for alle sykdomsgruppene, er oppsiktsvekkende.  

– For pasientene er det veldig bra
– Selskapet ga en pris som var mer fordelaktig enn de biotilsvarende adalimumab, som det jo var fire forskjellige av, peker han på.

– De biotilsvarende legemidlene har tidligere kunnet tilby en svært lav pris, likevel trumfet Humira disse, hva har skjedd?

– Det må selskapet svare på, og de har sannsynligvis en strategi for det. Det er klart at for oss som behandlere er dette veldig interessant, og for pasientene er det veldig bra. Det er alltid en del merarbeid med bytte til et biotilsvarende legemiddel. Hele essensen i anbudssystemet er at når man får kostnadsreduksjoner, så får man også mulighet til å tilby behandling til flere, sier han.

– Hvilke konsekvenser får resultatet av anbudskonkurransen?

– Det å redusere kostander er generelt sett veldig bra. Det er ikke overflod av økonomiske ressurser i helsevesenet. Muligheten nå er at vi vet at det fortsatt er mange pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av de eksisterende behandlingsmulighetene. Og det kommer nye legemidler med en noe høyere pris: Så denne muligheten til å spare på legemidler som har vært på markedet i 15 - 20 år, gjør at vi også får mer ressurser å bruke på nye legemidler.  

Antallet preparater som var med i årets konkurranse reflekterer at det stadig kommer nye legemidler på dette behandlingsområdet, med nye virkningsmekanismer og nye stoffer, viser Kvien til.

I 2006 ble finansieringsordningen av disse legemidlene flyttet fra Folketrygden og inn i helseforetakene.

– Det var rundt 7000 pasienter som brukte biologiske legemidler i 2006 – nå er det et sted mellom 30 og 35.000, altså en fire-femdobling omtrent til den samme prisen man hadde i 2006. Dette gir behandlingsmuligheter til flere og vi vet fra registerforskning at behandlingen gjør at man får mindre betennelse og bedre helse; også bedre egenopplevd helse, avslutter Kvien.

I 2015 vekket resultatet av den norske anbudskonkurransen internasjonal oppsikt, da det første biotilsvarende legemidlet vant.

Les mer om dette her: Huge drug discount astonishes

Tore Kvien sto bak den såkalte byttestudien, som skulle undersøke om bytte til biotilsvarende legemidler var trygt, og som vakte betydelig interesse internasjonalt.

Les mer om den her: Nor-Switch: – Safe switch to biosimilar

Da Kvien og kollegen slapp resultatet av det som er blitt omtalt som en «forsknings-bombe»på en konferanse i Wien for to år siden, var det enorm internasjonal interesse, og Dagens Medisins reportere meldte om en endeløs kø før presentasjonen. Se video: Kaos før presentasjon av byttestudien
–Historisk
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk og ekspert på biotilsvarende legemidler, omtaler resultatet av konkurransen som historisk.

– Det at vi oppnår så lave priser skyldes i stor grad at biotilsvarende legemidler  har kommet så sterkt på det norske markedet, og presset prisene ned, sier Madsen til Dagens Medisin.

Dette er biotilsvarende legemiddel:

  • Et biologisk legemiddel består av store og komplekse proteiner og fremstilles ved en prosess hvor levende celler produserer virkestoffet, noe som gir store variasjonsmuligheter.
  • Derfor er det ikke mulig å utvikle et identisk kopilegemiddel til referanselegemiddelet (originalmedisinen), men et biotilsvarende (biosimilar).
  • Et biotilsvarende legemiddel må kunne påvise tilsvarende effekt og sikkerhet som referanselegemiddelet for å bli godkjent.
  • I 2006 ble det første biotilsvarende godkjent, og Remsima ble godkjent i 2013.

Tore Kvien opplyser at han har mottatt ulike honorarer, som f.eks forskningsstøtte, fra de fleste legemiddelfirmaene som markedsfører legemidler på området.

Powered by Labrador CMS