Lederbytte i Beslutningsforum

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt, erstatter Lars Vorland som leder av Beslutningsforum.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, har vært leder av Beslutningsforum siden de startet arbeidet i 2014. Forumet består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, som i fellesskap avgjør hvilke legemidler som kan innføres – og ikke innføres – i de offentlige sykehusene.

Lederrollen i forumet skal rullere, og fra 1. mai overtar Stig Slørdahl fra Helse Midt. Mandag denne uken ledet Vorland sitt siste møte i Beslutningsforum.

Les også: Innfører nytt, lovende MS-medikament

– Det har vært en interessant periode, hvor både vi og omgivelsene har utviklet oss. I Norge har heldigvis prioritering blitt diskutert siden 1987, men jeg opplever at de har blitt mer akseptert for prioritering nå enn det var da vi begynte, sier Vorland.

Vi sier nei i cirka 30 prosent av tilfellene, og det er de som får oppmerksomhet. Det må man takle Lars Vorland, avtroppende leder av Beslutningsforum

Enig i kritikk
Avgjørelsene i Beslutningsforum følges med spenning fra både legemiddelindustrien, pasienter og pårørende, fagfolk og mediene. To tredjedeler av sakene i Beslutningsforum dreier seg om kreftmedisin, og et «nei» får ofte stor medieoppmerksomhet.

I løpet av de siste fire årene har Beslutningsforum mottatt mye kritikk, blant annet fordi møtene er lukket for offentligheten, at prisene holdes hemmelig, at arbeidet går for langsomt og at det ikke er mulig å klage på beslutningene. Senterpartiet mener de fire RHF-direktørene har for mye makt, men fikk ikke støtte i Stortinget for sitt forslag om å legge ned Beslutningsforum.

Lars Vorland erkjenner at saksbehandlingen tok for lang tid i starten. Som eksempel nevner han prosessen rundt innføringen av brystkreftmedisinen pertuzumab (Perjeta), hvor han til slutt beklaget overfor kvinnene som måtte vente.

– I begynnelsen tok det lang tid og det var praktisk vanskelig å synkronisere arbeidet. Industrien prøvde også å se hva vi «tålte», som også gjorde at sakene tok lang tid, sier han.

– Kunne dere gjort noe annerledes?

– Ja, det burde gått fortere i begynnelsen, men vi lærte underveis. Vi har hatt møter med alle aktørene årlig, noe som har vært til stor nytte. Vi har klart å strømlinjeforme hele prosessen på en mye bedre måte, sier Vorland.

Trekker frem Spinraza-saken
Han er ikke i tvil om hva som har vært den aller vanskeligste saken.

– Den mest kompliserte saken var en av de aller siste, nemlig Spinraza-saken fra i fjor høst som fikk sin avklaring på nyåret, sier Vorland.

I februar sa Beslutningsforum ja til legemiddelet nusinersen (Spinraza) i behandling av visse barn med spinal muskelatrofi (SMA). Beslutningsforum sa først nei til prisen fra Biogen, som Vorland karakteriserte som «uetisk». Mens forhandlingene pågikk deltok også Vorland i møter med pasienter og pårørende som sterkt ønsket medisinen.

Nå er det Stig Slørdahl som skal fronte de tøffe legemiddelbeslutningene.

– Det blir ikke lett å ta over etter Lars Vorland, han har gjort en god jobb som leder. Særlig har han vært god til å formidle vedtakene ut i det offentlige rom, sier Slørdahl.

– Blir ikke enklere
– Det er mange tøffe og vanskelige saker i Beslutningforum, og jeg tror ikke arbeidet blir enklere fremover. På den annen side har vi satt opp et system som er godt etablert og har god legitimitet. Det gjør oss i stand til å ta i bruk nye metoder på en god måte, sier Slørdahl.

– Er det noe i systemet det er nødvendig å endre?

– Vi skal se på systemet og gjøre små forandringer hele veien, men jeg opplever at det vi har i dag fungerer på en god måte.

Vorland har følgende råd til sin etterfølger:

– Det er viktig med en åpen linje ut til omverdenen, slik at man får bedre aksept for de beslutningene man må ta. Vi sier nei i cirka 30 prosent av tilfellene, og det er de som får oppmerksomhet. Det må man takle, sier Vorland.

Powered by Labrador CMS