Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

INGEN FIKK NEI: Nye legemidler mot brystkreft, lungekreft, MS og hemofili A og B ble vedtatt innført. Illustrasjonsfoto: Getty Images

INGEN FIKK NEI: Nye legemidler mot brystkreft, lungekreft, MS og hemofili A og B ble vedtatt innført. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Klarsignal for nye kreft– og blødermedisiner

Sykehusene får ta i bruk flere medikamenter uten at direktørene forventer kostnadshopp.

Annons:

Mandag møttes de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene nok en gang for å ta stilling til hvilke nye legemidler som får innpass i de offentlige sykehusene. Fem legemidler var oppe til vurdering, og Beslutningsforum valgte å si ja til alle, inkludert en ny MS-medisin.

– Vi har sagt ja til alt, men forventer liten kostnadsvekst siden legemiddelgruppene allerede finnes og vi derfor får mer konkurranse i markedet, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum.

Brystkreftmedisin
Beslutningsforum innfører Ribociclib (Kisqali) til behandling av lokalavansert brystkreft. Kisqali er et legemiddel i tablettform til behandling av brystkreft med spredning hos postmenopausale kvinner. Om lag 350 kvinner er aktuelle for behandlingen hvert år.

SLV vurderer at Kisqali er kostnadseffektivt til denne pasientgruppen gitt en rabatt minst tilsvarende tilbudet fra Novartis i LIS-anbud for 2018.

Under mandagens møte stod også to legemidler til behandling av blødersykdommene hemofili A og B på programmet. Rurioktokog alfa pegol (Adynovi) brukes til behandling av hemofili A, og om lag 175 pasienter er aktuelle for behandlingen årlig.

Nye bløderpreparater inn i anbud
SLV vurderer at effekten og sikkerheten av Adynovi er minst like god som dagens standardbehandling, og anbefaler at legemiddelet kan inngå i LIS-anbudet for denne type preparater. De antar at Adynovi vil ta markedsandeler fra eksisterende legemidler, og forventer derfor ikke økte kostnader for sykehusene.

Også Nonakog beta pegol (Refixia), som brukes til behandling av hemofili B, kan inngå i LIS-anbudet for bløderpreparater. Om lag 50 pasienter er aktuelle for denne behandlingen årlig, og heller ikke her forventer myndighetene at kostnadene vil øke nevneverdig.

To lungekreftindikasjoner
På dagsordenen sto også legemidlet krizotinib (Xalkori), som ble vurdert for to indikasjoner: Førstelinjebehandling av ALK-positiv og ROS1- positiv avansert ikke-småcellet lungekreft.

For ALK-positive andrelinjepasienter, anses fortsatt ikke krizotinib som kostnadseffektivt i andrelinje sammenlignet med pemtreksed, skriver Statens legemiddelverk i sitt notat til Beslutningsforum. Utregningene er basert på oppdatert analyse fra Pfizer, med gjeldende LIS-priser.

Bakgrunnen for at beslutningsforum tar opp saken, er at noen pasienter i påvente av prøvesvar på gentest for om de har ALK-translokasjon, har startet opp med kjemoterapi. Norsk lungecancergruppe ønsket derfor en avklaring på om disse er omfattet av beslutningen om at Krizotinib ikke skal brukes i andre linje.

– Det regnes ikke som andrelinje når man har brukt kjemoterapi i påvente av svar, sier Vorland.

For ROS-1 pasientene skriver SLV at innføring av målrettet behandling vil gi en relativt sett liten kostnad for helsevesenet, og at den antakeligvis er kostnadseffektiv. Beslutningsforum sa ja også til dette.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

HELSEDIREKTØREN BER SYKEHUSENE TA GREP

Når ikke målet for færre pasientskader2

STATSBUDSJETTET 2019

Dette er helselekkasjene

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus:

Frykter et eldreombud vil gå utover andre pasientgrupper2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!