Sa nei til ny ALS-medisin

Norske pasienter får ikke tilgang til det nye legemiddelet edaravone.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

GARDERMOEN: Det bestemte Beslutningsforum, som består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, i et lukket møte mandag.

– Vi innfører ikke edavarone til behandling fordi det er usikker og sannsynligvis liten effekt av legemiddelet, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt og leder av Beslutningsforum.

Edaravone (Radicava) er et nytt behandlingsalternativ til pasienter med den alvorlige muskelsykdommen amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Da den ble godkjent i USA i fjor, var det 22 år siden forrige medisingodkjenning for denne sykdommen. Medisinen brukes i USA, Japan og Sør-Korea, men er foreløpig ikke godkjent i Europa og Norge.

Leder for Beslutningsforum, Stig A. Slørdahl. 

      
        Foto: Lasse Moe
Leder for Beslutningsforum, Stig A. Slørdahl. Foto: Lasse Moe

28 millioner årlig
Uten rabatt er kostnaden for å behandle én pasient i året 1,8 millioner kroner. Det er anslått at 28 pasienter er aktuelle for behandlingen. Gitt at hver pasient behandles i seks måneder vil dette totalt koste sykehusene 28 millioner kroner årlig, ifølge beregninger fra Statens legemiddelverk. 

– Det er alltid vanskelig å si nei når vi vet at pasienter har håp om at det kan hjelpe dem. Men når vi ser på dokumentasjonen så tror jeg det er riktig beslutning å avvente. Når man er i tvil om nytten, og prisen er høy, så gjør det avgjørelsen litt lettere, sier Slørdahl.

En gjennomgang utført av SLV viser at kun én av tre publikasjoner, som baserer seg på fire studier, konkluderte med en positiv effekt av edavarone sammenlignet med placebo. I en japansk studie fra 2017, publisert i The Lancet, viste edavarone effekt hos en liten, strengt selektert undergruppe av pasienter med ALS med ennå lite uttalt, men progressiv sykdom.

Tar ikke studie-initiativ
For den utvalgte gruppen av pasienter som fikk edavarone i studien ble funksjonstapet bremset med 33 prosent, sammenlignet med de som fikk placebo. Resultatene fra den små studien er ikke bekreftet i nye studier.

Også fagmiljøet har påpekt at effekten av edavarone er usikker, samt vist til at behandlingen er belastende for pasientene. Fagmiljøet ønsker at det gjennomføres flere studier på legemiddelet. De norske RHF-ene tar ikke initiativ til dette nå.  

– Jeg håper legemiddelfirmaet i Japan ønsker at det kjøres flere studier. Det er bare én studie som har vist effekt i en selektert populasjon, og det er har vært reist spørsmål om hvorvidt de resultatene kan overføres til en europeisk populasjon. Vi tar ikke initiativ til studie nå, men vi er alltid positive til at det prøves ut, og håper også at det jobbes med andre medikamenter som kan bli aktuelle for ALS, sier Slørdahl. 

Powered by Labrador CMS