UAVKLART: Leder i Beslutningsforum Stig Slørdahl (t.v.) og leder i Bestiller forum Geir Tollåli oppgir at RHF-ene jobber med å tolke rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet. – Det aller meste er rett fram, men et ord eller to kan tolkes ulikt. Det er en modningsprosess, sier Tollåli. Foto: Lasse Moe/Per Corneliussen/Lars Brock Nilsen

Jobber fortsatt med å tolke Høies nye rundskriv

De regionale helseforetakene har enda ikke blitt enige om hvordan de skal tolke rundskrivet om pasienters rett til nødvendig helsehjelp som ble sendt ut i november.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

For en knapp måned siden kom et nytt rundskriv om retten til nødvendig helsehjelp fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det skjedde etter lengre tids debatt om forholdet mellom offentlige og private helsetjenester, retten til behandling i det offentlige og hvor vidt pasienter som selv har betalt for oppstart av behandling i det privat skal kunne få behandlingen videreført i det offentlige.

Mandag var rundskrivet tema på møtet mellom de øverste lederne i landets sykehus, de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, i Beslutningsforum.

– Dette er et avklarende rundskriv som er viktig for oss, sier Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge og leder av Beslutningsforum, til Dagens Medisin.

Direktøren mener det er viktig at rundskrivet trekker et klart skille mellom utprøvende og etablert behandling.

– Det er viktig å få en poengtering av at ingen har rettskrav på utprøvende behandling, og at «utprøvende behandling» definerer metoden. Selv om det er dokumentert resultat for enkeltpasienter, så vil metoden fortsatt være utprøvende, sier Slørdahl.

– Jeg synes det er viktig å få frem at vi ønsker mer utprøvende behandling, men at det primært må skje gjennom studier. 

 «Uforsvarlig» å ikke gi behandling

Forholdet mellom offentlige og private helsetjenester ble aktualisert i sommer da Statens helsetilsyn fattet vedtak i en sak om en kreftpasients rett til behandling ved offentlig sykehus. Helseforetaket Vestre Viken sa i utgangspunktet nei til å gi videre immunterapi til kreftpasienten, etter at mannen hadde fått påvist god effekt av egenfinansiert behandling hos en privat tilbyder. Da saken ble klaget inn til Statens helsetilsyn slo tilsynet fast at det var uforsvarlig å ikke gi mannen behandling.

Kritikere av vedtaket har ytret en frykt for økte sosiale forskjeller som resultat av at enkeltpasienter med råd til det kan dekket videre behandling i den offentlige helsetjenesten på grunnlag av dokumentasjon fra det private.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og flere har på den andre siden vist til pasienters rett til individuell vurdering.

– Ord kan tolkes ulikt

Stig Slørdahl oppgir at til tross for at han ser rundskrivet som «avklarende», gjenstår det ytterligere avklaringer knyttet til rundskrivene.

– Som med ethvert rundskriv, er det viktig at man har lest og forstått det likt. Vi skal nå se på om vi må diskutere dette nærmere for å sikre en likeverdig implementering, sier direktøren, og viser til at fagdirektørene i RHF-ene skal ta ansvar for disse avklaringene.

Geir Tollåli er fagdirektør i Helse Nord og leder Bestillerforum, som består av fagdirektørene i de regionale helseforetakene.

– Slørdahl oppgir at dere skal vurdere om dere tolker rundskrivet likt. Hva er det som tolkes forskjellig?

– Det aller meste er rett fram, men et ord eller to kan tolkes ulikt. Det er en modningsprosess. Vi skal komme tilbake til de administrerende direktørene når vi har blitt enige med oss selv om hvilken tolkning vi skal gå for.

– Hvilke ord er det snakk om?

– Det tror jeg ikke vi skal si noe om nå.

– Handler dette om semantikk?

– Vi må være sikre på at vi har tolket dette rett.

– Må bli enige

– Gjør ulik tolkning at pasienter får ulik behandling i forskjellige deler av landet i dag?

– Nei, det er ingen grunn til å tro at det er ulik praksis og at det gis ulik behandling. Vi må bare bli enige om fortolkningen.

– Når regner dere med å få dette på plass?

– Neste møte er i januar, så får vi se hvor fort vi tenker kloke tanker.

– Skal ikke kunne kjøpe seg til bedre behandling

Da Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ba RHF-ene om råd i vår om tematikken før rundskrivet, svarte RHF-ene at pasienter som selv har betalt for utprøvende behandling i det private, bør få nei til videre behandling i det offentlige.

– Når du har finansiert diagnostikk eller behandling selv og så kommer til det offentlige, skal det ikke medføre at du får en annen behandling enn det andre pasienter i det offentlige får, uttalte Stig Slørdahl til Dagens Medisin.

– Høie sier at det offentlige må ta hensyn til dokumentasjon innhentet privat. Kan utfallet bli at disse pasientene da får en annen behandling i det offentlige?

– Vi er opptatt av at det skal være en likeverdighet. Det jeg sa om at det er viktig at en ikke skal kunne kjøpe seg til bedre behandling, er vårt standpunkt, sier Slørdahl i dag.

– Kan en kjøpe seg til en bedre behandling nå?

– Du kan si at dette gir en klarere grenseoppgang. For enkeltpasienter må det fortsatt gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Powered by Labrador CMS