Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
BEKYMRET: Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, er bekymret for at Helsetilsynets avgjørelse skal bidra til økt sosial ulikhet i helse. Foto: Lasse Moe

Pasientombud frykter større helseforskjeller

Pasientombud mener Helsetilsynet kan ha åpnet døren for økt sosial ulikhet med vedtak om immunterapi.

Publisert: 2019-07-22 — 13.09
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Nylig slo Helsetilsynet fast at det vil være uforsvarlig å ikke fortsette behandlingen for en pasient som har betalt for behandling med immunterapi hos en privat tilbyder. Flere fagpersoner Dagens Medisin har snakket med har stilt seg positive til Helsetilsynets avgjørelse, blant dem lederen for norske onkologer som kaller vedtaket for «en liten revolusjon».

Den beskrivelsen er pasientombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen enig i. Men i motsetning til legelederen, frykter hun følgene.

– Jeg er glad på pasientens vegne, men som pasient- og brukerombud for alle innbyggere i Oslo og Akershus, er jeg kritisk til avgjørelsen. Alle pasienter har ikke økonomi til å teste ut alternative behandlingsmåter for egen regning, sier Kristensen.

– Etter dette må helseforetakene ta hensyn til dokumentasjon på effekt av behandlingen som er gitt i det private, som i utgangspunktet ikke ville bli gitt i den offentlige helsetjenesten.

– Jeg er bekymret for at avgjørelsen vil bidra til økt sosial ulikhet i helse i Norge.

Tror avgjørelsen får følger for alle pasientgrupper

Ombudet mener at Statens helsetilsyn med sin avgjørelse flytter grensene for lik rett til medisinsk behandling.

– Helsetilsynet skriver at de individuelle vurderingene må gjøres innenfor rammen av systemet som skal sikre likeverdige tjenester til alle pasienter og at det følger av lovens system at retten til nødvendig helsehjelp og et forsvarlig pasientforløp skal forstås innenfor rammen av hva som er allment anerkjent standardbehandling, sier Kristensen.

– Men her er det en pasient med ressurser til å skaffe seg behandling utenfor disse rammene, som får effekt og derfor får behandlingen i det offentlige, selv om behandlingen ikke er innenfor rammen av allment anerkjent standardbehandling for denne lidelsen.

Tror flere vil forsøke privat behandling

Kristensen tror avgjørelsen kan få følger for flere enn kreftpasienter.

– Jeg tenker avgjørelsen vil være av generell verdi og gjelde for alle pasientgrupper. Når avgjørelsen blir kjent vil nok flere pasienter forsøke behandling i det private, og å få det dekket av det offentlige etter hvert.

– Du er bekymret for følgene av Helsetilsynets avgjørelse, men ville det ikke være uforsvarlig om en lege ikke fikk ta hensyn til all foreliggende dokumentasjon for en pasient?

– Jo, det er klart jeg skjønner at det er utfordrende for den enkelte lege.

– Onkolog Andreas Stensvold mener at det ikke er snakk om «steinrike personer som kjøper seg frem i køen», men pasienter med middels eller lav inntekt som prioriterer å betale for behandling. Hva er din kommentar til det?

– Når det blir kjent at muligheten for å få dekket behandlingen er der, vil det sannsynligvis bli flere pasienter som forsøker behandling i privat regi. Den muligheten vil være mer tilgjengelig for dem med god økonomi.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!