VIDEREUTVIKLE: Klinikksjefen sier at det blir viktig å følge opp arbeidet med å videreutvikle spesialisthelsetjenesten i klinikken, innføre Helseplattformen og sikre god organisasjonsutvikling frem mot innflytting i Sykehuset Nordmøre og Romsdal. Foto: Helse Møre og Romsdal

VIDEREUTVIKLE: Klinikksjefen sier at det blir viktig å følge opp arbeidet med å videreutvikle spesialisthelsetjenesten i klinikken, innføre Helseplattformen og sikre god organisasjonsutvikling frem mot innflytting i Sykehuset Nordmøre og Romsdal.

Foto: Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal har konstituert ny klinikksjef for SNR

Britt Rakvåg Roald er konstituert som ny klinikksjef ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal. – Å lede klinikk SNR er en utfordrende lederstilling, ikke minst i lys av situasjonen der to dyktige ledere har valgt å slutte, uttaler Roald. 

Forrige uke ble det kjent at Georg Johnsen trekker seg fra stillingen som klinikksjef ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Også Carina Wollan Myhre, konstintuert assisterende klinikksjef, trekker seg fra sin stilling.

Avdelingssjef Johan Kipppervik søker samtidig permisjon fra stillingen sin ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Bakgrunnen er at fødeavdelingen i Kristiansund ikke har greid å få nok fagfolk til avdelinga, til tross for at det er et stortingsvedtak om at den skal holde åpent.

Britt Rakvåg Roald er konstituert som ny klinikksjef ved klinikk Sykehuset Nordmøre og Romsdal, skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

Hun har vært HR-direktør i foretaket siden høsten 2021, og har tidligere vært kommunedirektør i Molde kommune. Hun får permisjon fra stillingen som direktør og tiltrer onsdag stillingen som konstituert klinikksjef. 

 
 Å lede klinikk SNR er en utfordrende lederstilling, ikke minst i lys av situasjonen der to dyktige ledere har valgt å slutte. Klinikken står midt oppe i arbeidet med å få på plass ny organisering frem mot nytt fellessykehus, samtidig som vi skal sikre det aller viktigste, som er pasienttilbudet, uttaler Roald i pressemeldingen. 
 
Roald sier at det blir viktig å følge opp arbeidet med å videreutvikle spesialisthelsetjenesten i klinikken, innføre Helseplattformen og sikre god organisasjonsutvikling frem mot innflytting i Sykehuset Nordmøre og Romsdal.
 
 Jeg er glad for at Britt har takket ja til å ta på seg oppgaven med å lede klinikken fremover. I tiden som kommer skal vi jobbe videre med å sikre gode fagmiljøer og fremtidsrettede spesialisthelsetjenester for befolkningen i Nordmøre og Romsdal, 
uttaler Øyvind Bakke, administrerende direktør i pressemeldingen. 
 
Bakke sier videre at han er trygg på at Roald har egenskapene og er villig til å legge ned arbeidet som kreves for å lykkes. 
Powered by Labrador CMS