FARE: – Det er en usosial ordning som ikke er evaluert. Vi vet ikke om gebyret har effekt – det er ingen grunn til å tro at det har det, tvert imot setter det folk i fare, sier stortingsrepresentant Seher Aydar.  Foto: Julie Kalveland

FARE: – Det er en usosial ordning som ikke er evaluert. Vi vet ikke om gebyret har effekt – det er ingen grunn til å tro at det har det, tvert imot setter det folk i fare, sier stortingsrepresentant Seher Aydar. 

Foto: Julie Kalveland

– Helsevesenet påfører syke folk økonomiske problemer

«Ikke-møtt»-gebyret, som i utgangspunktet ble satt til 100 kroner, har økt gang på gang, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt). – Nå er det såpass høyt at det rett og slett skaper risiko. 

– En av fire inkassosaker i spesialisthelsetjenesten gjelder «ikke-møtt»-gebyrer, og dette gebyret har blitt en gjeldsfelle for pasienter som av ulike årsaker har vanskelig for å motta innkallelser eller møte opp til oppsatt time, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt) til Dagens Medisin.

I desember leverte stortingsrepresentanter fra Rødt et representantforslag til Stortinget om å sikre at ingen settes i økonomiske vansker på grunn av gebyrer og inkassokrav fra helseforetakene. 

Totalt ble 374.615 konsultasjoner registrert som «ikke møtt» i 2019. Mellom 20 og 50 prosent av pasientene mottar gebyr flere ganger, ifølge en rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helsetjenesten (Ukom). 

Ved årsskiftet økte gebyret for pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time, til 1500 kroner. Foreningsleder Anne-Karin Rime i Legeforeningen beskrev gebyret som en byrde på toppen av å ikke ha møtt opp eller fått hjelp til det de faktisk skulle til legen for.

 

Høyere terskel for hvert krav

– Jeg mener dette er feil vei å gå, når det er hjelp disse pasientene skulle få, påpeker Aydar. 

I forslaget understreker de at «det bør tas på største alvor at det offentlige helsevesenet gjennom betalingskrav og bruk av inkassobyråer er med på å forsterke psykiske lidelser og gjøre livssituasjonen umulig for mennesker med betalingsvansker». 

At innkrevingene settes bort til eksterne, gjør det vanskeligere for pasientene å
få trukket kravet tilbake dersom det viser seg at det er rimelige grunner til at det burde ha vært gjort, forklarer hun. 

Stortingsrepresentanten mener helseforetakene skal gjøre innkrevingen av ubetalte krav fra egenandeler og gebyrer i egenregi.

– Da kan helseforetakene sikre at dette gjøres på en måte som ivaretar pasienter med betalingsvansker, og ikke forverrer en allerede utfordrende livssituasjon. Det er ganske store summer disse inkassoselskapene tjener og for personer som av ulike grunner ikke kunne møte til time, vil dette gi høyere terskel for hvert inkassokrav som kommer inn, hevder Aydar.

– En pasientrisiko

Forslaget vektlegger at man ikke skal øke gebyret før det er gjort en evaluering og at man igangsetter et arbeid med å beskrive entydige retningslinjer for håndteringen av unntaksordninger knyttet til gebyret. 

– I utgangspunktet skal gebyret gis til alle som ikke møter, men myndighetene har oppfordret helseforetakene til å bruke skjønn. Ukom konkluderer med at dette gjøres usystematisk.

Aydar understreker at dette handler om at mennesker som trenger helsetjenester ikke skal settes i gjeld av helsevesenet. 

– Det er spesielt viktig fordi det utgjør en pasientsikkerhetsrisiko, legger hun til. 

– Byrden blir tyngre ved økt «ikke-møtt»-gebyr, og at helsevesenet påfører syke folk økonomiske problemer gjennom skyhøye gebyrer burde være god nok grunn til å evaluere hele ordningen.

Aktuelt: Direktoratet for e-helse trekker seg fra Facebook

Powered by Labrador CMS