Atorvastatin på blå resept igjen

Fra 1. juni inngår atorvastatin (Lipitor) igjen i ordningen med forhåndsgodkjent refusjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Atorvastatin, virkestoffet i medikamentet Lipitor, ble innlemmet i trinnprissystemet 15. november i fjor, og trinnprisen ble ytterligere redusert fra 15. mai i år.
Med bakgrunn i endret pris har Statens legemiddelverk derfor revurdert refusjonsvilkårene. Fra 1. juni er statinet tilbake på blå resept.

Vedtak
Vilkårene for forhåndsgodkjent refusjon er: ”Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon) - eller betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon) – basert på en samlet vurdering av risikofaktorer hos pasienten.
Legen må dokumentere sin risikovurdering i journalen. Risiko skal vurderes individuelt ut fra alder, kjønn, blodlipider, blodtrykk, blodsukker, røykevaner og aterosklerotisk sykdom i familien. Refusjon er betinget av at pasienten følges opp av legen med nødvendige ikke-medikamentelle tiltak og at dette dokumenteres i journalen”.

Flere får kolesterolsenkende legemidler
I 2008 fikk 425.000 mennesker kolesterolsenkende legemidler i Norge. Dette er en økning på om lag 27.000 fra året før, ifølge tall fra Reseptregisteret.
Det er kun 4000 personer som utelukkende får andre kolesterolsenkende legemidler enn statiner.
Lavere kostnader
Samtidig som antallet brukere øker, har kostnadene falt betydelig.
I perioden fra 2004 til 2008 har antallet brukere økt fra 306 000 til 425 000 samtidig som kostnadene til legemidler har falt fra 1017 til 568 millioner kroner, opplyser Legemiddelverket.

Powered by Labrador CMS