Over 30.000 onkologer deltar på årets kreftkongress i Chicago. Foto: Anne Grete Storvik

Persontilpasset medisin er tema for verdens største kreftkongress

32.000 kreftleger er påmeldt ASCO Annual Meeting, som starter fredag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

 Kreftkongressen er verdens største, og arrangeres hvert år i Chicago.

Mange norske kreftleger tar turen
Dagens Medisin er tilstede under hele kongressen og dekker nyhetene fortløpende.
Mange norske kreftleger tar også i år turen til Chicago for å oppdatere seg på siste nytt innen faget.  Dagens Medisin vil snakke med dem underveis for å høre deres synspunkter på resultatene av årets studier på kreftbehandling.

Temaet for årets kongress er “Delivering Discoveries: Expanding the Reach of Precision Medicine”, og er ment å skulle understreke hvor viktig det er at persontilpasset medisin blir gjort tilgjengelig for alle kreftpasienter.

6450 studier
I år har ASCO Annual Meeting 2018s vitenskapskomite mottatt 6450 abstract, som er et kortfattet sammendrag av en vitenskapelig studie.

Komiteen, som består av 180 fagfolk fordelt på 24 fagspor, vurderer disse, og plasserer dem i tematiske vitenskapelige kategorier. Målet er å informere og opplyse deltakerne om de siste fremskrittene innen kreftbehandling.

I år er rundt 2500 abstract valgt ut til å presenteres muntlig, i symposium og via postere.
I tillegg er mer enn 3350 abstract valgt ut for publisering kun på nett. Det er en anerkjennelse for en forsker å få antatt et abstract på en kongress som denne – og særlig det å få holde en muntlig presentasjon på en slik kongress er en fjær i hatten.


Norske forskere godt representert også tidligere
I fjor var flere norske forskere antatt med sin forskning på kongressen, blant mange andre, medisinstudent Torfinn S.Madsen

Forskerne Trude Wedde og Sigmund Brabrand hadde også med seg poster til kongressen, og onkolog Oluf Dimitrie Røe hadde med seg resultater fra sin asbestforsking.

Powered by Labrador CMS