Fagansvarlig onkolog Marius Normann ved Aleris Kreftsenter i Oslo. Her avbildet under fjorårets ASCO. Foto: Lasse Moe

Lovende immunterapi mot avansert eggstokkreft

PD-1 hemmer kan redusere progresjon hos kvinner med platinumresistent avansert eggstokkreft. Behandlingen har få bivirkninger. Det viser ny norsk studie. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Immunterapi ser ut til å ha effekt på noen pasienter med alvorlig eggstokkreft hvor annen behandling ikke lenger virker, sier fagansvarlig onkolog Marius Normann ved Aleris Kreftsenter i Oslo. Sammen med kolleger ved Oslo universitetssykehus, Ahus og Universitetet i Oslo, står han bak studien som offentliggjøres som et abstract på den store kreftkongressen som starter i Chicago i dag.

I studien er 18 kvinner med avansert platinumresistent eggstokkreft, definert som progresjon innen seks måneder etter avsluttet platinumbehandling, behandlet med PD-1 hemmeren nivolumab (Optdivo). Behandlingen ble gitt hver fjortende dag inntil progresjon.

Behandlingseffekt hos 44 prosent
Baseline screening før behandlingsoppstart av behandlingen inkluderte klinisk undersøkelse, ECOG-status som måler pasientens funksjons- og aktivitetsnivå, en rekke blodprøver, tumormarkøren CA-125. Pasienten blir klinisk vurdert mellom hver behandling. Da tas også blodprøver. I tillegg foretas CT-responsevaluering hver tolvte uke.

Sykdomskontroll i form av både stabil sykdom og regresjon ble funnet hos 44 prosent av kvinnene. Median overlevelse var 30 uker. 

– Hos flertallet av dem som hadde effekt, stoppet sykdomsprogresjonen. Vi så også noen pasienter med regresjon av sykdommen etter iResist-kriteriene.

Og han legger til:

– Det mest interessante vi finner, og som man også har sett i andre tilsvarende studier er at noen få faktisk ser ut til å bli langtidsoverlevere, sier Normann.

Få bivirkninger
Behandlingen gir få bivirkninger totalt. Kun to pasienter fikk alvorlige bivirkninger. Den ene fikk pneumonitt og den andre leveraffeksjon.

Oppgitt interessekonflikt: Marius Normann har mottatt foredragshonorar fra Bristol Meyer Squibb.

Powered by Labrador CMS