MEDFORFATTER: Hege Sagstuen Haugnes er medforfatter på studien, og var den som presenterte den på ASCO mandag. Foto: Anne Grete Storvik

Bør unngå tung trening under cellegiftbehandling

Etter resultatene av en norsk studie, anbefaler forskerne at pasienter på cisplatinbasert cellegift bør unngå trening med høy intensitet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO (Dagens Medisin): – På generelt grunnlag antar vi at fysisk aktivitet kan bidra til at kreftpasienter opprettholder fysisk form under cellegiftbehandling, samt kommer raskere tilbake i fysisk form etter behandlingen enn hvis man er inaktiv, sier førsteforfatter av en rapport om en norsk studie, Lene Thorsen.

Sammen med kollegene har Thorsen sett på hvilken effekt trening med høy intensitet hadde på fysisk form og livskvalitet hos pasienter som fikk cisplatin-basert cellegiftbehandling for testikkelkreft. 
Thorsen er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, og studien legges frem i form av en poster på ASCO mandag.
Alvorlige hendelser
Thorsen forteller at studien ble stoppet etter inklusjon av 19 pasienter, på grunn av uventede alvorlige hendelser.

Pasientene ble randomisert til en treningsgruppe eller en kontrollgruppe. 
De som ble trukket til treningsgruppen skulle gjennomføre to treningsøkter i uken, som begge inkluderte 2 - 4 intervaller av 2 - 4 minutter, med høy intensitet.
Programmet varte i ni eller 12 uker, avhengig av om pasientene skulle ha tre eller fire cellegiftkurer.

 Livsstilssamtale
Pasientene i kontrollgruppen fikk en livsstilsamtale under første cellegiftkur. Komplikasjoner ble registrert kontinuerlig.

 – Opprinnelig var planen å randomisere 94 pasienter, men studien ble avsluttet etter at ni pasienter var randomisert til treningsgruppen og 10 til kontrollgruppen. Årsaken var at tre av ni pasienter i treningsgruppen fikk en alvorlig tromboembolisk (TE) hendelse, hvorav to lungeembolier og et hjerteinfarkt. Felles for disse pasientene var at ingen hadde kjente risikofaktorer for TE hendelser. Ingen pasienter i kontrollgruppen fikk TE-hendelser, sier Thorsen.

Ingen sikre konklusjoner
Testikkelkreftpasienter i god prognosegruppe som mottar cisplatin-basert cellegiftbehandling forventes å ha omlag fem prosents risiko for en TE-hendelse under behandling. 

 – Med så få observasjoner er det vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Det kan ha vært tilfeldig at hendelsene oppstod i treningsgruppen, men vi kan ikke utelukke at høyintensiv trening i kombinasjon med allerede økt risiko for en TE-hendelse på grunn av cisplatin-basert cellegiftbehandling kan være en medvirkende årsak til det uventede høye antallet av slike hendelser i treningsgruppen, sier Thorsen.

 – Før vi får mer kunnskap om mulige mekanismer omkring trening med høy intensitet under cisplatin-basert cellegiftbehandling, anbefaler vi pasienter som får denne behandlingen å unngå høyintensiv trening så lenge behandlingen pågår, skriver forfatterne av abstraktet, som presenteres på ASCO.

Lene Thorsen opplyser at hun ikke har noen interessekonflikter.

Dagens Medisin dekker kreftkonferansen ASCO i Chicago. Les alle sakene våre her og meld deg på vårt daglige nyhetsbrev.

Powered by Labrador CMS