Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

POSITIVT OVERRASKET: En norsk, kvalitativ studie viser at nesten alle som hadde vært i kontakt med fastlegen sin på grunn depresjon, opplevde at fastlegen var til hjelp. – Vi ble positivt overrasket over at de fleste fortalte at de hadde fått hjelp for depresjon av fastlegen sin, sier førsteforfatter Ina Grung. 

Foto: Linda Johansen

Har forsket på fastlegens rolle i behandling av depresjon

Som nyutdannet lege opplevde Ina Grung usikkerhet når pasienter kom til henne med psykiske problemer. Nå har hun forsket på fastlegens rolle i behandling av depresjon.

Publisert: 2022-07-19 — 06.00

– Jeg skulle ønske at jeg den gang hadde visst at jeg ikke alltid behøvde å sende pasienten videre, men at jeg kunne gi god hjelp bare ved å lytte og støtte, sier Ina Grung, førsteforfatter av studien “Patient experiences with depression care in general practice: a qualitative questionnaire study”, publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care. 

Empatisk, lyttende oppmerksom

Oppsummert ønsker pasientene seg en empatisk fastlege som lytter oppmerksomt og anerkjenner problemene deres. Mange ytret et ønske om at fastlegen viste interesse for livet deres og hverdagen deres, skriver Forskningsnytt ved Allmennmedisinsk forskningsfond.

– Vi ble positivt overrasket over at de fleste fortalte at de hadde fått hjelp for depresjon av fastlegen sin – selv om det varierte i hva hjelpen bestod av. Påfallende mange av pasientene i studien vår sa at det å bli lyttet til var en hjelp, sier Grung, som er fastlegevikar i Bergen og PhD-stipendiat ved Universitetet i Bergen/NORCE til Forskningsnytt.

Hjelpen varierte

Selv om de fleste hadde fått hjelp hos fastlegen, varierte hjelpen – og hos noen var det ikke samsvar mellom pasientens ønsker og erfaringer.

Mange av pasientene foretrekker individuell oppfølging etter henvisning, ved medisinering og ved sykmelding. De som er positive til antidepressiva, ønsker at fastlegen følger opp med samtaler i tillegg til medisiner, ifølge studien.

De 250 pasientene som studien har tatt for seg, ble også spurt om hvordan de ønsket at hjelpen skulle være og hva de hadde erfart.

– Flere skrev at de ønsket å prøve medikamentfri behandling. Noen hadde opplevd legene som litt «pushy» med å prøve medisiner – selv om vi jo vet at ganske mange ikke har effekt av antidepressiva, eller får plagsomme bivirkninger, sier Grung til Forskningsnytt.

Det var også stor variasjon i pasienters ønske om og varighet av sykmelding. Noen synes det var stressende med sykmelding for bare to uker ad gangen. Andre opplevde at lange sykmeldinger kunne føre til mindre oppfølging fra fastlegen.

Ikke representativ

Av de 250 som fullførte spørreundersøkelsen, var 86 prosent kvinner. Mer enn fire av ti var i aldersgruppen 35-50 år, og drøyt en tredel var i alderen 19-34 år. Mer enn halvparten av deltagerne hadde høyere utdanning.

– Den største svakheten med studien er nok at den ikke er representativ; men det er jo ikke kvalitative studier. Vi hadde en høy andel besvarelser fra høyt utdannede kvinner, men vi vet også at mange som søker hjelp for depresjon befinner seg i denne gruppen. Her er det imidlertid store mørketall, mange søker aldri hjelp for sin depresjon, særlig menn. Vi får bare sagt noe om erfaringene og ønskene til dem som svarte, sier Ina Grung til Forskningsnytt.

Studien til Ina Grung på fastlegens rolle i depresjonsomsorg er en del av doktorgradsarbeidet hennes og inngår i et større Forskningsrådet-finansiert prosjekt på behandling av depresjon i allmennpraksis. Grungs doktorarbeid er støttet av Allmennmedisinsk forskningsfond.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 26.07.2022 18.03.40

  Lege

  The study Conclusions: «Patients in Norway appreciate the depression care they receive from their GP. It is important for patients to be involved in decision-making regarding their treatment.» Men PROGNOSEN er elendig. Potensialet undergraves i økende grad av statens bistand til vrakingen av FLO. Alle har lovens rett til en fastlege, men > 175.000 individer står akkurat nå uten. Fastlegetjenesten (FLO) begrunnes kraftig underfinansiert: for å redusere gj.snittlig arbeidstid fra mer enn 55 t/u til 45 timer, må hver lege kunne ha 200 færre pasienter. I dag trengs det 1000 nye fastleger, og vil koste 2,3 mrd. kroner. I går slo Hdir fast at det haster med umiddelbare tiltak på både kort og lang sikt. Guldvog frykter at ordningen vil falle sammen, men høres ikke i HOD eller av Kjerkol. Fastlegejobben er et spennende og utfordrende yrke, men vi trenger mer tid! Det får vi ikke, og de deprimerte skal virkelig få bekymre seg MYE mer ut fra de forventninger studien avdekket. Ikke bli deprimert!

 • Nils I. Løvendahl Leraand 19.07.2022 09.34.52

  Lege

  Uheldig og litt sleivete overskrift som ikke gjenspeiler hovedbudskapet i artikkelen i det hele tatt. Clickbait. Inspirert av VG og Dagbladet?

 • Sven Richard Haugvik 27.07.2022 17.39.09

  Lege

  «The informants appreciated help from their GP; they wanted to be met by the GP with a listening, accepting, understanding and respectful attitude; they wanted to be involved in decisions regarding their treatment, including antidepressants which they thought should not be prescribed without follow-up». Take home MESSAGE: - forget it! Pasienten er smurt med tålmodighet lenge nok. Tilliten er tynnslitt: TILTAK som å få flere fastleger, motvirke legeflukt og hindre at flere mister den empatiske legen for deprimerte (og alle de andre med behov for en fastlege), kommer ikke. Bare 3 av 100 medisinstudenter og nyutdanne leger i Norge tror de vil jobbe som fastlege. 100 kommuner står i dag uten en eneste fastlege med ledig kapasitet, så de som flytter til kommunen får ikke fastlege og de som bor der kan ikke bytte, konstaterte divisjonsdirektør for analyse og samfunn (tidl.fastlege) Helen Brandstorp i Hdir. Altså er Hdir og HOD fullstendig på kollisjonskurs. SLEIVETE AV KJERKOL, spør du meg.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!