Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

TILLEGGSPROBLEM: En viktig grunn til at de utviklet tilbudet er at mange av pasientene ved sykehuset har forhøyet alkoholbruk som et tilleggsproblem, noe som virker negativt inn på prognose for behandling, ifølge Arne Repål. 

Foto: Vidar Sandnes

Tilbyr behandling over nett til personer med høyt alkoholforbruk

Sykehuset i Vestfold HF har gjennom prosjektet eMestring lyktes med å nå ut til personer som selv vurderer å ha et for høyt forbruk av alkohol, men som ikke ville ha tatt kontakt med en ruspoliklinikk på ordinært vis.

Publisert: 2022-06-15 — 06.00
LES OGSÅ
Alkoholbrukslidelser: Kun syv prosent får behandling

Veiledet internettbehandling for problematisk drikking tilbys nå som utprøvende behandling på Sykehuset i Vestfold, etter at pilotstudien ble avsluttet i 2021.

– Resultatet fra studien, som ble publisert i Internet Interventions i 2022, er positivt og således et insitament for å videreføre behandlingstilbudet, forteller Arne Repål, spesialist i klinisk psykologi ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF.

Stigmatiserende

Tradisjonelle behandlingstiltak tilbys på en digital plattform med noe støtte fra en terapeut. Selve behandlingsprogrammet er tekstbasert, bygd opp av ulike moduler og består av kartlegginger, informasjon, oppgaver og øvelser.

Før oppstart har deltakerne samtale med en terapeut. Underveis er det mulig å kommunisere med en fagperson i et skriftlig meldesystem i selve programmet, og i etterkant har deltakerne en avsluttende samtale med en fagperson.

LES OGSÅ
Én lykkelig historie

Deltakerne i prosjektet har vært i alle aldre, fra tyve til åtti år, fordelt på begge kjønn. Kvalitative intervjuer i forbindelse med pilotstudien viste at de fleste nådde målsettingen de satte seg for endret drikkemønster.

Repål forklarer at mange kan oppleve det å kontakte hjelpeapparatet på tradisjonelt vis, som nokså stigmatiserende.

– De vurderer seg ikke som alkoholikere selv om de har et høyt forbruk.

Samfunnsøkonomisk gevinst

Programmet er utviklet for å nå ut til de som har behov, før problemene tar helt overhånd. Da er det viktig å snakke om endring av drikkemønster på en måte som ikke moraliserer, ifølge Repål.

En viktig grunn til at de utviklet tilbudet er at mange av pasientene ved sykehuset har forhøyet alkoholbruk som et tilleggsproblem. Det virker negativt inn på prognose for behandling av psykiske og somatiske lidelser.

– Dersom vi lykkes med å få disse personene til å endre på sitt drikkemønster, kan det ha store samfunnsøkonomiske så vel som helsemessige gevinster.

Det arbeides med å gjøre programmet tilgjengelig for andre helseforetak i løpet av 2022 og 2023.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!