Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

AVVIKLES: Eldreombudet får 1 million kroner mindre i år med sikte på avvikling neste år i helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Foto: DM Arkiv / Vidar Sandnes

Her er endringene regjeringen foreslår i helsebudsjettet for 2022

Torsdag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Se listen over kutt og økte bevilgninger.

Publisert: 2022-05-12 — 11.14

Som Dagens Medisin skrev onsdag, foreslår regjeringen å kompensere sykehusene med 700 millioner kroner for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter under pandemien.

Regjeringen foreslår også redusere bevilgningen til Eldreombudet med 1 million kroner, for så å avvikle ombudet i 2023.

Også Direktoratet for e-helse skal få mindre penger, med kutt på 5 millioner til myndighetsoppgaver.

Mens 20 millioner ekstra skal gå til Folkehelseinstituttets covid-19-overvåkning.

Se hele listen under:

Covid-19-pandemien – overvåkning

Regjeringen forslår å bevilge 20 millioner kroner til Folkehelseinstituttets arbeid med overvåkning som en del av beredskapen for å kunne oppdage og håndtere eventuelle endringer i covid-19 pandemien.

Direktoratet for e-helse

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen med 5 millioner kroner knyttet til myndighetsoppgaver i Direktoratet for e-helse.

Eldreombudet – avvikling

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til Eldreombudet med 1 million kroner med sikte på å avvikle Eldreombudet i 2023.

Folkeregister

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til modernisert folkeregister i helse- og omsorgssektoren med 34 millioner kroner i 2022 som følge av endrede forutsetninger for gjennomføring av tiltaket.

Helseanalyseplattformen

Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til utredning av alternative løsninger for dataplattform og analysetjenester for helseanalyseplattformen.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Folkehelseinstituttets oppgaver i koronavaksinasjonsprogrammet, herunder drift, logistikk og distribusjon.

Landingsplasser for nye redningshelikoptre

Regjeringen foreslår å bevilge 38,2 millioner kroner til tilpasning av landingsplasser for de nye redningshelikoptrene ved Sykehuset Namsos og Hammerfest sykehus i 2022 og 135,6 millioner kroner i 2023.

Nasjonale e-helseløsninger i de regionale helseforetakene

Regjeringen foreslår å øke basisbevilgningene til de fire regionale helseforetakene med 14,1 millioner kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2022.

Nasjonale e-helseløsninger i kommunene

Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommuner med 8 millioner kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2022.

Pasient- og brukerombudene

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til pasient- og brukerombudene for å beholde dagens årsverk og styrke de mest sårbare kontorene.

Psykisk helse – ABC for god psykisk helse

Regjeringen foreslår 1 million kroner til Trøndelag fylkeskommune for å gjennomføre piloten «ABC for god psykisk helse – en folkehelsekampanje».

Sykehus – kompensasjon for reduserte aktivitetsbaserte inntekter

Regjeringen foreslår å kompensere sykehusene med 700 millioner kroner for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter i ordningen med innsatsstyrt finansiering.

Vaksiner

Regjeringen foreslår å bevilge 13,2 millioner kroner til innkjøp av vaksiner, i hovedsak knyttet til vaksiner til flyktninger fra Ukraina og delvis subsidiering av vaksinen Fluenz, en nesesprayvaksine som tilbys de yngste i risikogruppene i influensavaksinasjonsprogrammet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Fredrik Næss 12.05.2022 12.00.57

  Lege

  Og som vanlig blir det ekstra midler til sykehusene, mens fastlegeordningen nok en gang skal vente. Sikkert en ny utredning på gang. Hvis sykehusene nå fremover kneler pga manglende oppfølging av "fastlege uten liste" blir det vel ekstra tilskudd til sykehusene i neste budsjett også. Fastlegene må også denne julen ta en nytt familieråd på hjemmebane for å prøve overtale familiene til å holde ut enda et par år, mens det private helsevesenet allerede nå kan starte å ruste opp for å høste av de lavthengende fruktene som en overarbeidet fastlegeordning etterlater seg

 • Arnulf Heimdal 12.05.2022 19.51.24

  Lege

  Det er nylig vist i forskning fra Norge at de som har hatt en fast allmennlege i 15 år har lavere dødelighet og mindre risiko for innleggelse på sykehus enn de som har hatt samme lege i kun ett år. Dagens regjering er nå ansvarlig for at stadig flere kommer til å miste sin fastlege, og vil fremover møte vikarer og engangsleger fra de helprivate tilbyderne. Forskningen viser da at dødelighet og risiko for sykehusinnleggelse for disse med svært stor sannsynlighet vil øke. Ingvild Kjerkol og Jonas Gahr Støre representerer dermed nå en fare for befolkningens liv og helse.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!