Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

AVVENTER: – Regjeringen har varslet i Hurdalsplattformen at de vil utarbeide en ny prioriteringsmelding, som blant annet skal vurdere persontilpasset medisin og sikre åpenhet rundt prioriteringer i helsetjenesten. Det ser vi fram til og vil følge opp når den kommer, uttaler Inger Cathrine Bryne, leder i Beslutningsforum. Foto tatt under publisering av evalueringsrapporten: Vidar Sandnes

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Nye metoder

Det uttaler Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum, i en kommentar til debatt og kritikk av systemet som har kommet i etterkant av publisering av evalueringsrapporten av Systemet for nye metoder.

Publisert: 2021-12-06 — 12.00

Dagens Medisin Pharma arrangerte den 23. november møtet «Evalueringen av nye metoder – hva betyr den for oss?» i etterkant av at evalueringsrapporten for Systemet for nye metoder ble publisert den 18. november.

 

– Utfordrer retten til individuell vurdering

Dagens Medisin har tidligere omtalt MS-pasient Åsne Rostad Kallerud, som selv har betalt for behandling med legemiddelet okrelizumab. Behandling tas nå over av den offentlige helsetjenesten, selv om medisinen har fått avslag på innføring tre ganger. På møtet fortalte Anders Kallerud om sin erfaring som pårørende.

– Beslutninger på gruppenivå, som hele systemet er lagt opp til, utfordrer retten til individuell vurdering. Vår sak er et tydelig eksempel på det. Vi opplevde å vinne frem fordi vi har fått en individuell vurdering som har gjort at min kone nå har fått tilgang til behandling gjennom det offentlige, fortalte Kallerud i intervju med ordstyrer Siri Tømmerbakke Gulliksen, redaktør i Dagens Medisin.

Se hele intervjuet med Kallerud her:

 

På møtet sa både Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet, og Fredrik Schjesvold, overlege og forsker ved Oslo universitetssykehus, at de mener premisset for Beslutningsforum er feil.

Se innlegg fra klinikere, brukerorganisasjoner og industri her:

 

Ulik praktisering

Jens Plahte ved Proba samfunnsanalyse, som har ledet arbeidet med evalueringen av Systemet for nye metoder ga uttrykk for at det, basert på antall innvilgede søknader på individnivå, kan se ut som at det er ulik praktisering i de fire regionene når man ser på unntaksordningen i systemet.

Se samtale med Plahte her:

 

– Et godt utgangspunkt for utvikling

Dagens Medisin har bedt Beslutningsforum ved leder Inger Cathrine Bryne om kommentar til kritikken og debatten i etterkant av publisering av evalueringsrapporten.

– En offentlig debatt er en viktig forutsetning for å kunne forbedre systemet vi har i dag. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Nye metoder. Det er flere forbedringsfelt som adresseres i rapporten, som for eksempel saksbehandlingstid, involvering av fagfolk og innføring av medisinsk teknologi, uttaler Bryne.

– Rapporten er et godt utgangspunkt for å utvikle en fremtidsrettet løsning videre.

Hun forteller at Beslutningsforum avventer og ser frem til behandlingen departementet legger opp til av rapporten.

– Vi har per nå ikke fått noen endringer i prioriteringskravene (alvorlighet, nytte og ressurs), som Stortinget har gitt sin tilslutning til. Regjeringen har varslet i Hurdalsplattformen at de vil utarbeide en ny prioriteringsmelding, som blant annet skal vurdere persontilpasset medisin og sikre åpenhet rundt prioriteringer i helsetjenesten. Det ser vi fram til og vil følge opp når den kommer.

 

– Alle aktører må bidra i dialogen

Bryne poengterer også viktigheten av dialog og forståelse.

– Det er også et viktig poeng at alle aktører må bidra i dialogen, og forstå de ulike perspektivene som hver av oss har i arbeidet.

– Hvordan vil Beslutningsforum jobbe for å tydeliggjøre retningslinjene og gjøre noe med manglende likeverdighet, når pasienter får godkjent behandling i det offentlige som er startet i det private?

– Svaret vårt her blir som tidligere – at det er opp til helseforetakene og de regionale helseforetakene å følge avgjørelsene som blir fattet i Beslutningsforum. Beslutningsforum tar avgjørelser med en forventning om at de skal etterleves. Det er det enkelte RHF som må ivareta dialog med egne foretak.

 

Paneldebatten fra Dagens Medisin Pharma møtet «Evalueringen av nye metoder – hva betyr den for oss?»  kan du se her:

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!