Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Kjære helseledere – bruk kompetansen riktig!

Kjære helseledere: Bruk ikke sykepleierkompetansen i stillinger hvor helsesekretærer kan løse oppgavene. Ansett helsesekretærer der det er riktig!

Publisert: 2021-10-27 — 09.07

Gro Bengtson

Innlegg: Gro Bengtson, leder i Helsesekretærforbundet i Delta

DERSOM VI SKAL ha god kvalitet og effektiv bruk av ressursene i helsetjenesten, må vi bruke den kompetansen som finnes på best mulig måte. Vi må jobbe for en god oppgavedeling der alle yrkesgrupper utfyller hverandre.

Helsesekretærforbundet i Delta får tilbakemelding fra medlemmer om at dette ofte ikke er tilfellet, og etterlyser en sterkere og tydeligere satsing på den totale og helhetlige utnyttelsen av yrkesgruppene.

SYKEPLEIERMANGEL. Helsetjenesten vil fremover oppleve mangel på sykepleiere. Potensialet for å demme opp for denne mangelen er stor ved mer utstrakt bruk av helsesekretærene.

Det kan ikke være riktig bruk av kompetanse at sykepleiere bruker tiden på å ringe etter ekstravakter eller skrive innkallinger

Særlig i sykehusene har vi mulighet til å utnytte helsesekretærene bedre. Dessverre går utviklingen feil vei. Vi er bekymret for at sykepleiere og andre yrkesgrupper isteden overtar oppgaver som kan og bør utføres av helsesekretærer. Sykepleiere bør brukes der oppgavene krever sykepleierkompetanse, så kan helsesekretærer og andre yrkesgrupper brukes der de har sin kjernekompetanse.

SER HELHETEN. Helsesekretærer er den primære yrkesgruppen i kontorstillinger i helsetjenesten: De er utdannet i medisinsk kontorfag, de er vant til å se helheten – og de kjenner systemet. Mange helsesekretærer har lang erfaring og har tatt høyere yrkesfaglig utdanning i både helseadministrasjon- og helsekoordinatorstudiet.

Det kan ikke være riktig bruk av kompetanse at sykepleiere bruker tiden på å ringe etter ekstravakter eller skrive innkallinger.

BRED KOMPETANSE. Helsesekretærer kan brukes langt mer, også i poliklinikk. Utdanningen gir kompetanse til blant annet å utføre EKG, spirometri, måle blodtrykk, sårskift og blodprøvetaking. Dette er noe helsesekretærer utfører ved legesentre hver eneste dag.

Ved enkelte sykehus er det også mangel på bioingeniører, og ved blodprøvetaking kan man i mye større grad benytte helsesekretærene.

AVLASTNING. Ved noen legesentre kan det være behov for sykepleiere, i tillegg til helsesekretærer, for å løse arbeidsoppgavene på en mest mulig hensiktsmessig måte. Blant annet er det i prosjektet med utprøvingen av primærhelseteam ansatt sykepleiere som jobber i team med helsesekretær og lege.

Dette er et spennende prosjekt med utprøving av nye oppgaver på fastlegekontoret. Her kan også sykepleierne avlaste legene.

SAMMEN OM UTFORDRINGENE. Vi hører også om sykepleiere og andre yrkesgrupper som søker  helsesekretærstillinger fordi de ønsker seg ut av turnus og inn i en jobb der man kun jobber dagtid. Helsesekretærforbundet mener at førsteprioritet bør være å ansette helsesekretærer som har en skreddersydd utdanning til disse oppgavene.

Kjære helseledere: Ansett helsesekretærer der det er riktig – ikke bruk sykepleierkompetansen i stillinger hvor helsesekretærer kan løse oppgavene. Vi jobber alle i pasientens helsetjeneste og må løse utfordringene sammen.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin, fra Kronikk og debattseksjonen i 17-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Mildrid Haugrønning Søndbø 02.11.2021 12.40.27

  Leder i Rådet for sykepleieetikk

  Takk for et godt og informativt innlegg. Det er viktige problemstillinger du framhever. Helsesekretærstillinger er opprettet nettopp for den kompetansen de har og er navet i mange sammenhenger. Riktig kompetanse på riktig sted øker først og fremst kvaliteten i helsetjenestene. Helsesekretærer må fylle sine stillinger, og sykepleiere i sykepleierstillinger. Det er helt nødvendig og ikke diskriminerende på noe måte. Du skriver -det kan ikke være riktig bruk av kompetanse at sykepleiere bruker tiden på å ringe etter ekstravakter eller skrive innkallinger. Det er så sant så sant. Du nevner også primærhelseteam som en positiv erfaring i kommunene. Jeg er overbevist om at etikkens grunnleggende verdier også må settes på kartet i denne sammenhengen. Hva er den beste løsningen i dag og for tiden vi gå inn i? Er det etablert samarbeidsarena og tverrfaglige etiske refleksjonsgrupper hvor også helsesekretæren har sin naturlige plass? En lærende organisasjon tar dialogen på alvor.

Nyheter fra startsiden

DM Arena Urologi og Gynkreft

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!