Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

IKKE NEGATIVT: Simon Søbstad Bensnes, forsker ved Statistisk sentralbyrå, finner at det ikke er noen negativ helseeffekt for kvinner som ankommer fødeavdeling under spesielt travle perioder. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Studie: – Økte ressurser på fødeavdelingene fører ikke nødvendigvis til bedre utfall

Simon Søbstad Bensnes, forsker ved Statistisk sentralbyrå, finner at det ikke er noen negativ helseeffekt for kvinner som ankommer fødeavdeling under spesielt travle perioder.

Publisert: 2021-09-23 — 14.46

I omtalen av studien på SSB sin side står det at det heller ser ut som at barna som blir født av kvinner som ankommer fødeavdeling i travle perioder, har en positiv helseeffekt av travelhet.

– Hva er det du har undersøkt?

– Jeg har forsøkt å undersøke hva ressurser har å si for utfall for pasienter. På generell basis er det vanskelig å kunne si noe om dette fordi det ikke er tilfeldig hvor mye ressurser på brukes på pasienter Derfor er det viktig med en kilde til variasjon i ressursbruk som verken pasienter eller behandlere har kontroll over.

Artikkelen er ikke fagfellevurdert ennå. Det er et såkalt «working paper» publisert i SSBs discussion papers serie. Studien kan du lese her.

LAVERE SANNSYNLIGHET: – Barn hvis mødre kommer til fødeavdelingen på travle tidspunkt har også lavere sannsynlighet for reinnleggelse første levemåned og lavere sannsynlighet for lav APGAR, sier Simon Søbstad Bensnes. Foto: Privat

Lignende funn er gjort i en studie fra Danmark, og en studie fra USA finner at når det er rolig øker sannsynligheten for at barn havner på nyfødtintensiven, og at de barna er relativt friske.

– Forfatteren av den amerikanske studien skriver at det kan tyde på at når det er ledig kapasitet der sendes det barn dit som ellers ikke vil havnet der, sier Bensnes.

Sett på førstegangsfødende ved norske fødeavdelinger
– I denne studien har jeg sett på førstegangsfødende ved norske fødeavdelinger. Det er identifisert hvilken fødeavdeling som vanligvis benyttes innenfor enkelte opptaksområder, deretter er antall kvinner med samme termindato innenfor opptaksområdene definert. Summen av kvinner med samme termindato innenfor området betjent av et sykehus brukes deretter til å predikere hvor mange kvinner som kommer til fødeavdelingen på en gitt dato.

– Denne prediksjonen bruker jeg som et mål på trengselen på et sykehus en gitt dag. Deretter ser jeg på sammenhengen mellom dette målet på trengsel og behandlinger og pasientutfall.

Lavere sannsynlighet for reinnleggelse

– Hva har du funnet?

– At det har noe å si hvor mange som er på fødeavdelingen. Det at det er travelt påvirker hvilken behandling man får. Funnene viser at på fødeavdelinger hvor det er travelt og mange som er skrevet inn får de fødende færre registrerte intervensjoner og det er færre som settes i gang. Barn hvis mødre kommer til fødeavdelingen på travle tidspunkt har også lavere sannsynlighet for reinnleggelse første levemåned og lavere sannsynlighet for lav APGAR.

– Det tyder på at det er noe overbehandling når det er mer ressurser tilgjengelig. Noen grep som nok gjøres med gode intensjoner, kan ha utilsiktede konsekvenser, og som fører til reinnleggelser.

– Hva betyr dette?

MANGLER: – Bensnes mangler flere vesentlige data som etter vår mening bør være med for å få signifikante resultater ut av undersøkelsen, sier Hanne Charlotte Schjelderup. Foto: Kristin Henriksen/NSF.

– Det betyr at økte ressurser på fødeavdelingene ikke nødvendigvis vil føre til bedre utfall for verken mor eller barn. Det er heller tegn på at når det er lite trengsel på fødeavdelingene, så kommer barn dårligere ut.

– Hvordan kan denne informasjonen brukes?

– Det er relevant og et innspill i debatten om ressurser og ressursbruk i helsevesenet, spesielt innenfor fødselsomsorgen. Det kan peke mot hva som kan skje med mindre ressurser.

– For lite presist
Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet, uttaler i en kommentar at Bensnes har utelatt å se på vesentlige faktorer som også bør legges til grunn i en slik type undersøkelse.

– Han har blant annet ikke sett på reell bemanning satt opp mot reelt antall fødsler i løpet av vakter. Vi forstår det også slik at her har Bensnes predikert terminer i gitte perioder for å finne antall fødsler. Det er for lite presist. En termin varierer pluss minus fjorten dager begge veier. Vi ser heller ikke at han har tatt høyde for tilpassede variasjoner i bemanningen på fødeavdelinger, der vi leier inn flere folk når det er travelt og avspaserer når det er mulig i rolige perioder.

– Hva sier du til det Bensnes sier om at økte ressurser på fødeavdelinger ikke nødvendigvis vil føre til bedre utfall for verken mor eller barn?

– Fødselsomsorgen er et komplekst felt å forske på. Bensnes mangler som nevnt flere vesentlige data som etter vår mening bør være med for å få signifikante resultater ut av undersøkelsen. I en studie om ressurser bør det være med en oversikt over eksakt bemanning, sammen med tall på nøyaktig antall fødsler i løpet av vakter på fødeavdelingene.

– Bensnes, har du sett på reell bemanning sett opp mot hvor mange som faktisk har født på fødeavdelingene?

– Jeg observerer ikke reel bemanning i mine data og antar ikke at bemanning er upåvirket av antall kvinner som kommer på avdelingen. At fødeavdelinger tilkaller ekstra personell ved spesielt travle perioder betyr heller ikke antall jormødre relatitvt til fødende er upåvirket når det kommer spesielt mange kvinner til avdelingen. Studien bygger på en antagelse at det i gjennomsnitt blir mindre ressurser per kvinne ved travle perioder.

 – Angående termin er det en statistisk klar sammenheng i data, jeg viser dette i studien, som viser at dersom flere kvinner innenfor et område har termin på en dato er det flere kvinner på den lokale fødeavdelingen den dagen.

– Jeg er enig i at dette er et komplekst felt, og skulle gjerne hatt data på antall på vakt, men dette er ikke strengt nødvendig for analysen som kun antar at det i gjennomsnitt blir færre ansatte og mindre ressurser per fødende ved travle perioder.

PRESISERING (23. september kl. 16.17): I første utgave av artikkelen stod det om den amerikanske studien at den fant at sannsynligheten øker for at barn havner på nyfødtintensiven.

Mer presist og det korrekte er at studien fra USA finner at når det er rolig (på fødeavdelingen) øker sannsynligheten for at barn havner på nyfødtintensiven, og at de barna er relativt friske.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!