Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Et lite sprøytestikk for en helsefagstudent, et stort skritt for helsevesenet

Innen 11. mai skal Folkehelseinstituttet (FHI) levere en ny vaksinasjonsstrategi til regjeringen. Vår bønn er innstendig: Prioriter helsefagstudentene!

Publisert: 2021-05-10 — 12.11

Xenia Cappelen

Innlegg: Xenia Cappelen, nestleder i Norsk medisinstudentforening (Nmf)
Andreas Schønberg-Moe, medlem av nasjonalt styre, Nmf
Maja Elisabeth Mikkelsen, leder i Nmf

Å PRIORITERE VAKSINE til helsefagstudenter, handler ikke om å skyve friske 20-åringer frem i køen, slik overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) har uttalt.

Andreas Schønberg-Moe

Prioritering av helsefagstudenter handler om pasientsikkerhet, investering i fremtidens helsevesen, og forebygging av koronasykdom i helsevesenet.

PARADOKS. Alle helsefagstudenter er underlagt Helsepersonelloven og dens plikter. Likevel regnes vi ikke som helsepersonell i vaksinasjonsstrategien. Dette er paradoksalt, når vi skal utgjøre frontlinjen i helsevesenet de neste 50 årene og ha hovedansvar for pasientbehandlingen ved norske helseinstitusjoner.

Prioritering av helsefagstudenter handler om pasientsikkerhet, investering i fremtidens helsevesen, og forebygging av koronasykdom i helsevesenet

Vi ønsker selvsagt at utsatt helsepersonell og sårbare grupper skal vaksineres før studenter, men reagerer på at helsefagstudentene ikke nevnes med et eneste ord i strategien. Vaksinering av helsefagstudenter handler først og fremst om pasientsikkerhet, men også om å investere i et høykompetent helsevesen for fremtiden. 

SIKKERHET. For å bli kompetente, trygge profesjonsutøvere trenger vi pasientmøter og trening i praktiske prosedyrer gjennom studieløpet. Ferdighetene denne undervisningen gir oss, kan vi ikke tilegne oss i samme grad via en PC-skjerm. For å gjennomføre både praksis og klinisk undervisning ved ulike avdelinger og helseinstitusjoner innenfor trygge smittevernrammer, er vi avhengige av vaksinasjon.

Dette vil styrke sikkerheten både for studentene selv, alle våre dyktige kollegaer i helsetjenesten, og ikke minst pasientene. 

RISIKO. Helsefagstudenter er ikke en homogen gruppe friske 20-åringer. Foruten at vi alle har samme mål om å yte god helsehjelp til befolkningen – under og etter studiene – utgjør vi en svært heterogen gruppe. Vi har et stort mangfold av aldersgrupper, ulik bakgrunn og erfaring fra helsetjenesten, samt ulike helsetilstander.

Helsefagstudenter kan også ha underliggende sykdommer, og utsetter seg selv for betydelig sykdomsrisiko i kliniske læringssituasjoner og arbeid i helsetjenesten.

BESKYTTELSE. Primær- og spesialisthelsetjenesten avhenger også av studenter i deltidsjobb for å dekke bemanningen i helger og ferier. Her yter vi helsehjelp side om side med både vaksinert og uvaksinert helsepersonell.

For å beskytte våre dyktige kolleger og pasienter på jobb, tar vi ansvar og følger smittevernanbefalingene.

I tillegg trenger vi vaksinen for å oppnå enda bedre sikkerhet.

ET VIKTIG SKRITT. Er det noe koronapandemien har vist oss, er det nettopp hvor sårbar helsetjenesten er.

Nå har Norge mulighet til å investere i et robust, høykompetent helsevesen for fremtiden.

Helsefagstudenter bør derfor prioriteres som helsepersonell i Folkehelseinstituttets vaksinasjonsstrategi.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!