Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

VEKKER OPPSIKT: Stipendiat Line Skute Bråtens funn av en ny genvariant, og betydningen av dette funnet, har vakt oppsikt internasjonalt. Her er Bråten (t.v) fotografert sammen med hovedveileder og enhetsleder for farmakogenetiske analyser Marianne Kristiansen Kringen.

Foto: Diakonhjemmet

Fant ny genvariant som kan ha betydning for hundretusenvis av pasienter

Stipendiat Line Skute Bråten ved Diakonhjemmet sykehus og OsloMet har funnet en ny genvariant som kan medføre økt dosebehov av antidepressive legemidler.

Publisert: 2021-04-20 — 09.00

Flere hundre tusen pasienter får resept på antidepressiver i Norge hvert år, men mange avbryter behandlingen fordi de ikke oppnår ønsket effekt. Årsaken til det kan være at pasienten har en genvariant som bryter ned legemiddelet altfor raskt.

Escitalopram, som blant annet selges under merkenavnene Cipralex og Lexapro, er et av de mest brukte antidepressivene. Men legemiddelet har også en betydelig variasjon i klinisk respons hos brukerne. 

Line Skute Bråten, stipendiat ved Senter for psykofarmakologi og OsloMet, har publisert funn om en ny genvariant og studert denne varianten i en stor pasientgruppe som fikk escitalopram. 

Resultatene viste høy forekomst av den undersøkte genvarianten og at disse pasientene kan ha behov for høyere doser av ulike legemidler for å få terapeutisk effekt.

CYP-testing

 • En CYP-test avdekker genvariasjoner som kan ha avgjørende betydning for hvilken effekt pasienter har av legemidler som metaboliseres gjennom de ulike CYP-enzymene i leveren.
 • Ved CYP-screening undersøkes det for variantalleller som gir økt (ultrarask) legemiddelomsetning via CYP2D6 og CYP2C19, eller langsom legemiddelomsetning via CYP2D6, CYP2C9 og CYP2C19.  
 • 90 prosent av legemidlene som brukes til behandling av psykiske lidelser brytes ned gjennom CYP-enzymene.
 • Men også legemidler til behandling av kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes påvirkes av den enkeltes gensammensetning.

Fant variant hos to av ti
Bråten har arbeidet med å øke nytteverdien av slike CYP-tester, ved å søke etter til nå ukjente varianter. Ved hjelp av gensekvensering ble det identifisert en ny genvariant som gikk igjen hos pasienter med lave nivåer av antidepressiver i blodet. Betydningen av denne genvarianten ble deretter undersøkt i mer enn tusen pasienter.

LES OGSÅ
Etterlyser retningslinjer for bruk av CYP-tester

Det viser seg at 15-20 prosent av disse pasientene har den undersøkte genvarianten, og at betydningen er minst like stor som hos pasientene som til nå har blitt klassifisert med ultrarask enzymaktivitet.

LES OGSÅ
Gentest førte til store endringer i medisinbruk og -dosering

Internasjonal oppmerksomhet
De nye funnene, publisert i Journal of Clinical Pharmacology & Therapeutics, har vakt internasjonal interesse og har potensial til å bedre presisjonen i gentester som utføres i store deler av verden, heter det i en pressemelding fra Diakonhjemmet.

Studien har lykkes med å anvende avansert genetisk metodikk og koble dette mot relevante pasientdata gjennom et samarbeid med Karolinska Institutet i Stockholm.

Forskningsgruppen ved Diakonhjemmet Sykehus er allerede i gang med å kvalitetssikre funnene ved å se på betydningen av denne genvarianten for andre legemidler. 

Helse Sør-Øst har finansiert arbeidet som ledes av Marianne Kristiansen Kringen, førsteamanuensis ved OsloMet og enhetsleder for farmakogenetiske analyser ved Senter for psykofarmakologi.   

– CYP-screening er fremtiden

Anbefaler ikke generell CYP-screening

Høie om CYP: – Jeg skal bidra til å få rammebetingelsene på plass

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Roar Dyrkorn 20.04.2021 17.45.44

  Lege

  Klinisk er det vel slik at hvis man følger pasienten med vanlig legemiddelanalyse og finner en lav serumkonsentrasjon så øker man dosen hvis pasienten ikke har bivirkninger?

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!