Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Seniorrådgiverens slag i luften

Jeg har erfart at medlemmer i veiledningsgrupper som distanserer seg og trekker seg tilbake i gruppen, nettopp er de som trenger veiledningsgruppene mest for å utvikle sin samhandlingskompetanse.

Publisert: 2021-03-29 — 13.33

Frantz Leonard Nilsen

Innlegg: Frantz Leonard Nilsen, kommuneoverlege i Bærum kommune

SOM AKTIV samfunnsmedisiner og tidligere leder av spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin har jeg behov for å kommentere debattinnlegget fra Folkehelseinstituttets seniorrådgiver Tor Atle Rosness i Dagens Medisin 26. mars.

At Rosness ønsker å gi innspill på – og diskutere – faget samfunnsmedisin, er prisverdig, og at han mener at utøvende samfunnsmedisinere har manglende epidemiologisk kompetanse, står han selvfølgelig fritt til å hevde.

Kommuneoverlegene står på vitenskapelig grunn og vil at rådene som gis, er basert på sikker kunnskap

DÅRLIG TIMING. Timingen er imidlertid dårlig. I forbindelse med etablering av ny spesialistutdanning for bare to år siden inviterte Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) og spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin hele fagmiljøet til en gjennomgang av fagets innhold – og ikke minst for å få innspill på hvilke læringsmål (les kompetanse) som burde gjelde for samfunnsmedisinere i årene fremover.

I tillegg ble Helsedirektoratets forslag til nye læringsmål, basert på fagmiljøets forslag, sendt på en bred høring. Synd at Rosness ikke var våken da og benyttet seg av muligheten til å gi nyttige innspill til en viktig prosess.

Se også: Gruppeveiledning er hardt refleksjonsarbeid

BRED KOMPETANSE. I min periode i spesialitetskomiteen var vi engasjert i å bredde ut samfunnsmedisinen og gjøre den like relevant for spesialisthelsetjenesten som for kommunehelsetjenesten. Faget var for tungt forankret i kommunelegefunksjonen, og det ble viktig å utvikle kompetanse som var like verdifull for leger som utøvde medisin på gruppe- og systemnivå på sykehus, innenfor statsforvaltningen eller i kommunene.

Med denne utvidede målgruppen ble det sentralt å definere de læringsmål vi mente var helt nødvendige for alle samfunnsmedisinere, uansett arbeidssituasjon. Kunnskap om epidemiologi og statistikk sto sentralt, men for en samfunnsmedisiner er det like viktig å ha en grunnleggende innsikt i generelle samfunnsforhold og i organiseringen av helsevesenet spesielt – og ikke minst kjenne godt til styringssystemene som gjelder i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Helserettslig kompetanse har økende betydning og har en sentral plass i utdanningen.

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS. Under pandemien har samfunnsmedisinere vært sterkt etterspurt og blitt satt pris på. Det være seg samfunnsmedisinere i statsforvaltningen – Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) eller kommuneoverleger.

Den ypperste epidemiologiske kompetanse finnes i fagmiljøet på FHI, men kommuneoverlegene baserer sine råd på nasjonale databaser og på lokalt innsamlede smittedata. Disse samlede dataene blir grunnlag for vurderinger og analyser som kommuneoverlegene gjennomfører før de gir sine råd til befolkningen, ledelse og ansvarlige lokalpolitikere.

Kommuneoverlegene står på vitenskapelig grunn og vil at rådene som gis, er basert på sikker kunnskap.

SAMHANDLINGSKOMPETANSE. I tillegg til sin bekymring for kommuneoverlegenes manglende epidemiologiske kompetanse, synes Rosness å være plaget av manglende faglighet i veiledningsgruppene i samfunnsmedisin. Utøvelse av samfunnsmedisin skjer på ulike ståsteder i et nært samarbeid med et arbeidskollektiv der samarbeidsevne og kompetanse til å fungere i et arbeidsfellesskap, har blitt sterkt vektlagt av fagmiljøet.

Selv om veiledningsgruppene er en viktig læringsarena for tradisjonell læring av samfunnsmedisinske ferdigheter, er de like viktige arenaer for å utvikle kompetanse til å arbeide i, og gjennom, en gruppe.

Min erfaring, som tidligere veileder, er at medlemmer i veiledningsgrupper som distanserer seg fra og trekker seg tilbake i gruppen, er nettopp dem som mest trenger veiledningsgruppene til å utvikle sin samhandlingskompetanse.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!