Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

VARSEL: – Det er viktig for Finnmarkssykehuset å oppfylle arbeidsmiljølovens krav, og vi har en god dialog med Arbeidstilsynet. Siden dette er en sak under behandling synes vi det vil være uryddig å kommentere utover det vi allerede har skrevet og sagt, skriver kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset til Dagens Medisin. Foto: Arkiv 

Kirkenes sykehus fikk varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Kirkenes sykehus har fått varsel om tolv pålegg etter at Arbeidstilsynet gjennomførte tre besøk i oktober 2020.

Publisert: 2021-01-21 — 12.01

Manglende handikaptoalett for ansatte, garderobe- og pauserom, og at ansatte må hente drikkevann på toalettet, er mangler som påpekes. Det var Sør-Varanger Avis som omtalte saken først. Fem av påleggene gjelder rutiner og opplæring, syv gjelder bygningstekniske forhold.

– Ser alvorlig på det

Til Sør-Varanger Avis uttaler Harald Gran, seksjonsleder i Arbeidstilsynet at endelig rapport er under utforming og at de er i dialog med sykehuset.

– Men vi ser alvorlig på at innretningen og utformingen av lokalene ikke er i henhold til regelverket. Arbeidstilsynet har forståelse for at det er mange hensyn å ta i driften av et sykehus. Kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø må uansett ivaretas. Vi forventer at nye bygg tilfredsstiller de krav som gjelder, sier Gran til Sør-Varanger Avis.

Varselet sykehuset mottok er et utkast som sykehuset har gitt tilsvar på.

Kaldt inneklima for de ansatte og at det er mangler på forhold som tilrettelegger at personer med funksjonshemminger kan jobbe på sykehuset, nevnes i utkastet. I utkastet pålegges sykehuset å bygge handikaptoalett i begge etasjer.

– Har en god dialog

Klinikksjef ved Kirkenes sykehus, Rita Jørgensen var ikke tilgjengelig for kommentar til Dagens Medisins henvendelse. Kommunikasjonssjef Eirik Palm svarer følgende på henvendelsen:

– Det er viktig for Finnmarkssykehuset å oppfylle arbeidsmiljølovens krav, og vi har en god dialog med Arbeidstilsynet. Siden dette er en sak under behandling synes vi det vil være uryddig å kommentere utover det vi allerede har skrevet og sagt. Vi kommer gjerne tilbake når en endelig rapport foreligger.

Sykehusets svar til Arbeidstilsynet

I tilsynsrapporten står det: «I tillegg ble det sagt av ansatte at det per i dag ikke er mulig for arbeidstakere med funksjonsnedsettelser, å jobbe i klinikken.» Til det skriver sykehuset i sitt svar til Arbeidstilsynet:

«Denne påstanden er veldig omfattende og alvorlig. Påstanden blir ikke underbygget, utover kommentar om manglende handikaptoalett for personalet. Vi vil påpeke at påstanden i beste fall er upresis, og kan ikke finne at det er grunnlag for påstanden sånn som den står.»

Sykehuset skriver videre at bygget er realisert etter gjeldende standarder, inkludert universell utforming, og at funksjonsnedsettelse kan ta mange former utover bare behov for eksempelvis rullestol.

Sykehuset svarer også under tema for tilrettelegging for yrkeshemmede: «HC-WC for ansatte og besøkende finnes i hver etasje.»

Om pauserom svarer sykehuset blant annet:

«I henhold til grunnlagsdokumentasjonen som er godkjent med brukermedvirkning og av Arbeidstilsynet står det følgende (det vises til bilde av vedlegg i svar):

I avbildet tekst står det: «Byggets kantine i 2. etasje er forutsatt benyttet spiserom. For korte pauser finnes blant annet kombinerte pause- og grupperom tilknyttet hvert sengetun som er tilgjengelig når disse ikke benyttes til møter.»

Om tema arbeidsplasser og arbeidslokaler – garderober, svarer sykehuset blant annet:

«I henhold til grunnlagsdokumentasjonen som er godkjent med brukermedvirkning og av Arbeidstilsynet står det følgende, viser også til møbleringsplanene som er vedlagt:»

Der står det blant annet: «Personalgarderober med dusj/wc finnes i 1. etasje tilknyttet personalinngangen. To av disse garderobene er dimensjonert for bevegelseshemmede. For enkeltavdelinger som operasjon og ambulansetjeneste er det egne garderober med dusj og toalett.»

Om klima og ventilasjon viser sykehuset til Overordnet Teknisk Program (OTP), og skriver i tillegg:

«Det kan tilføyes at Kirkenes sykehus har utfordringer med luftbehandlingen på sterilsentralen og poliklinikken. Som dokumentert tidligere har Norconsult AS prosjektert et nytt aggregat som skal forsyne luft til sterilsentralen, slik at eksisterende ventilasjonsaggregat kun forsyner deler av poliklinikken. På den måten skal luftbehandlingskravene tilfredsstilles. Det vil også være en bypass løsning slik at det kan forsynes luft ved en eventuell stans på anlegget.»

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!