Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Medisinstudenter bør fortsatt få bidra i ambulansetjenesten

Hvis ikke medisinstudenter fritas fra autorisasjonskravet i den nye akuttmedisinforskriften, kan det få konsekvenser for dagens bemanning av ambulanser – og begrense muligheten for medisinstudenter til å få ekstra kompetanse i akuttmedisin. 

Publisert: 2021-01-12 — 12.48

Kjetil Askim

Kronikk: Kjetil Askim, tidligere nasjonal arbeidslivsrepresentant for Norsk medisinstudentorening (Nmf)
Knut Søndenaa Kvåle, lokal arbeidslivsrepresentant for Nmf Bergen

HISTORISK SETT har medisinstudenter i tredje og fjerde studieår kunnet jobbe som vikarer på ambulanse. Med den nye akuttmedisinforskriften som skal innføres i 2022, vil dette kun være mulig for studenter med midlertidig studentlisens. Dette skjer såpass sent i studieløpet at alle, av nødvendighet, vil prioritere legevikariater.

Knut Søndenaa Kvåle

Vi mener dette kan føre til utfordring med bemanning av ambulanser og at det vil gå utover fremtidige legers mulighet for å øke sin kompetanse utenfor studiet.

EN NØDVENDIGHET. Deltidsjobber underveis i studiene er ikke lenger et valg. Det er en nødvendig både for videre jobb samt å kunne betale for levekostnader, men det er også en mulighet til å skaffe erfaring. Frem til nå har det vært mulig for oss å jobbe som assistent på ambulanse, så lenge én person på bilen har autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider.

For å sørge for at medisinstudentene hadde nok kompetanse til å fungere, måtte man gjennom ekstra kursing før jobbstart, som gjerne tok fra én til tre måneder.

KRAVENE. Ved for eksempel ambulansetjenesten tilknyttet sykehuset i Vestfold og andre steder var det et krav om:

 • Teoretisk forkurs for akuttmedisin, redningstjeneste og meldingssystemer
 • praktisk utsjekk på tjenestens prosedyrer
 • obligatoriske hospiteringsvakter
 • årlig testing av kompetanse, slik det var for andre faste ansatte.

ENDRINGENE. Den nye forskriften presiserer at i tilfeller hvor kun én av helsepersonellet i ambulansen er fagautorisert, må den andre ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell i tillegg til nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Det gjøres et unntak ved vikariater i inntil to måneder, men hvem vil vel bruke to måneder på å lære opp noen som kun kan stå i jobben i to måneder?

Det er viktig å bemerke her at det bare er et krav om en generell autorisasjon eller lisens som helsepersonell. Det vil si at om du er optiker, helsesekretær eller fotterapeut, kan du jobbe på ambulanse, men ikke hvis du er medisinstudent.

Medisinstudenter som har fullført tre studieår og bestått nødvendig kursing, har kompetanse til å være viktige bidragsytere i ambulansetjenesten

FORSVARLIG HJELP. Vi ønsker å presisere at vi er enig at et kompetansekrav i ambulansen er viktig. Sekundærhelsetjenesten møter ofte mennesker med svært alvorlig, akutt sykdom, og det er essensielt at ambulanser bemannes av mennesker som kan yte rask og forsvarlig helsehjelp. Vi mener også at medisinstudenter som har fullført tre år av studiet og bestått nødvendig kursing, har denne kompetansen, og dermed er viktige bidragsytere i ambulansetjenesten.

Det er for tiden stor konkurranse om de første stillingene, LIS1, for leger etter studiet. Her er det arbeidserfaring som gjør at man skiller seg ut, og det som teller mest, er legevikariater. Disse kan man ta når man har fått studentlisensen som også gjør at vi fyller autorisasjonskravet for ambulanse, men da måtte man ha nedprioritert legejobber. Det er altså slik at når vi først fyller kravet om autorisasjon, kan man ikke prioritere å jobbe i ambulansen om man vil ha videre jobb som lege.

BØR FRITAS. Med den nye forskriften må de som har jobbet i ambulanse, se seg om etter annet beite. Tilsvarende må ambulansestasjonene dekke inn på en annen måte det bemanningsbehovet medisinstudentene etterlater. En annen konsekvens av endringen er at den reduserer muligheten for å tilegne seg ekstra akuttmedisinsk kompetanse. Dette er verdifull erfaring å ha som LIS1 i både akuttmottak og distrikttjeneste.

Vi mener at de medisinstudentene som tidligere har vært gode nok til å jobbe i ambulanse, fortsatt bør få ha denne muligheten. Om autorisasjonskravet i denne forskriften innføres, kan det ha konsekvenser for både dagens bemanning av ambulanser – og begrense muligheten til medisinstudenter å tilegne seg ekstra kompetanse i akuttmedisin.

Vi mener at medisinstudenter bør få fritak fra dette kravet om autorisasjon.

Oppgitte interessekonflikter: Kjetil Askim har jobbet som assistent på ambulanse ved prehospitale tjenester på Tønsberg sykehus.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!