Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

RAMMER SYKEHUS OG FASTLEGEORDNINGENE: Legeforeningens president Marit Hermansen sier budsjettforliket i praksis gå rut over sykehus og fastlegeordningen.

Foto: Vidar Sandnes

Hardt ut mot budsjettforliket: – Rammer sykehusene og fastlegeordningen

Legeforeningen mener sykehusene må skjermes for ABE-kutt på grunn av pandemien. I stedet øker kuttet. Høyre viser til at 75 prosent tilbakeføres til sykehusene, og at de dermed skjermes for ABE-kutt.

Publisert: 2020-12-02 — 12.26 (Oppdatert: 2020-12-02 — 12.51)

Saken er oppdatert med uttalelse fra helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, som mener sykehusene faktisk skjermes for kutt, og med svar fra Legeforeningen på dette.

I budsjettet for neste år som ble klart tirsdag kveld, har regjeringspartiene og Fremskrittspartiet (Frp) blitt enige om å øke ABE-kuttene.

Avbyråkratisering og effektiviseringskuttene (ABE-reformen), som betyr at blant andre sykehus får et flatt budsjettkutt for å effektivisere, er økt til 0,6 prosent, fra det foreslåtte 0,5 prosent. Flere har tatt til orde for å fjerne kuttene.

Det har også Legeforeningen, som i sitt innspill til statsbudsjettet for neste år ba om at sykehusene blir skjermet for ABE-reformen på grunn av pandemien. Dette skjer ikke, og i stedet har ABE-kuttene økt fra 0,5 prosent ti 0,6 prosent.

I praksis betyr dette at det tas penger fra de offentlige sykehusene, mener Legeforeningen:

– Til tross for vårt forslag om å skjerme sykehusene, foreslo regjeringen i sitt budsjettforslag et flatt ABE-kutt på 0,5 prosent. Etter forhandlinger med FrP er dette økt til 0,6 prosent. Det innebærer at sykehusene får mindre å rutte med, i en situasjon der sykehusene må ruste opp for å ta igjen etterslep i pasientbehandlingen, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Helsepolitisk talsperson for Høyre, Sveinung Stensland, forstår ikke hvorfor Legeforeningen går så hardt ut.

– De må følge med. 75 prosent av kuttene tilbakeføres slik at sykehusene skjermes. Dette innebærer at de regionale helseforetakene til sammen får tilbakeført cirka 130 millioner sier Stensland til Dagens Medisin.

Til dette svarer Hermansen og Legeforeningen at de selvsagt anerkjenner at 75 prosent fører tilbake, men at de ønsker at sykehusene skal skjermes helt.

–  Det er et helt feil signal å kutte i den situasjonen vi står i nå. Det er totalt umusikalsk å gjøre dette. Vi vil ha avskjerming fullt ut, sier Hermansen.


Hun mener budsjettforliket samtidig øker bevilgningene til kjøp av private helsetjenester for å redusere helsekøene.

– Vi er positive til å ta i bruk alle krefter for å ta igjen de økte helsekøene som har oppstått på grunn av pandemien. Men i praksis så innebærer budsjettforliket at det tas penger fra de offentlige sykehusene, for å øke behandlingskapasiteten hos de private. Vi har advart mot en slik utvikling, heter det fra Hermansen.

– Svikter ved første korsvei

I forliket kuttes også ALIS-veiledningen med 20 millioner kroner.

ALIS-ordningen skal blant annet sikre rekruttering av fastleger. Slike faste opplæringsstillinger for fastleger som vil bli spesialister i allmennmedisin, såkalte ALIS, er innført flere steder i landet.

Kuttet vil gjøre fastlegekrisen verre, mener Legeforeningen:

– Regjeringen la i vår fram handlingsplanen for fastlegeordningen, men ved aller første korsvei svikter de. Med dette vil kommunene få enda større problemer med å beholde og rekruttere fastleger. Dette er det motsatte av hva fastlegeordningen, kommunene og pasientene trenger og er svært skuffende fra en regjering som har forpliktet seg til å redde fastlegeordningen, uttaler Hermansen.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 04.12.2020 10.38.03

  Lege

  STATSBUDSJETTET 2021 har blitt et merkelig regnskapsteknisk forslag fra statsmakta: - Samlet foreslått bevilget 354,1 - 450 mill NOK (340,1 ved å summere postene i HODs budsjett hvor kalkulatoren viser at 14 mill har fordampet) for 2021 «til tiltak for å bedre allmennlegetjenesten». Dette blir neppe straks-millioner mens vi venter på «revidert», spesielt når 400 mill av dette bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Det må settes store spørsmålstegn ved finanskalulatoren her. Til sammenligning kan FLO (=fastlegeordningen)- og Handlingsplanen for Allmennlegetjenestens verdi måles mot Grensehandelspakke (totalt 3,385 mrd. kroner): feks - Avgift på alkohol 10% reduksjon i avgift på øl og vin 775 000 000 NOK. - Redusert avgift på snus (25% reduksjon) 350 000 000 NOK. - Avvikle avgiften på sjokolade og sukkervarer 1 550 000 000 NOK. - 50% reduksjon i avgift på alkoholfrie drikkevarer 1 000 000 000 NOK.

 • Sven Richard Haugvik 03.12.2020 18.35.03

  Lege

  Hva skjer med FLO-lovens § 29 «Krav til rapportering» nå når fastlegene iflg. FHI skal pelle ut sine risikopasienter uten verktøy eller økonomisk kompensasjon? Ingenting!! -iflg. lovteksten (hvor HOD først forutsetter at For å muliggjøre en kunnskapsbasert utvikling av fastlegetjenesten må kommune og stat ha tilgang på data om aktivitet og kvalitet i tjenesten. Bestemmelsen trer ikke ikraft før nødvendige forutsetninger for uttrekk av data er til stede, i tråd med Dnlfs bestemmelse (en pådriver for at det bør utvikles hensiktsmessige rapporteringssystemer som også er egnet til kvalitetsarbeid i den enkelte virksomhet) - Ikrafttredelse av lov er utsatt fordi nødvendige verktøy ikke er på plass. Først deretter SKAL: «Fastlegen skal avgi nødvendige data til styrings- og kvalitetsformål for å ivareta myndighetenes ansvar for et forsvarlig allmennlegetilbud og faglig utvikling av allmennlegetjenesten. Staten, eller kommunen i samarbeid med fastlegen, fastsetter hvilke data som skal avgis».

 • Arnulf Heimdal 02.12.2020 13.19.55

  Lege

  Og i går var Senterpartiet norges største parti på meningsmåling for Tv2. Ikke så vanskelig å forstå når også andre partier sørger for økende velgeroppslutning. Lett match.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!