Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

Tor Arne Gangsø mener pengene som kommunene betaler for å gi fastleger fast ansettelse i kommunen, kan brukes på andre kommunale tjenester.

Foto: Arkivfoto

Rapport: Kommunene subsidierer fastlegeordningen med en halv milliard i året

–  Dette er penger som kunne vært brukt på andre kommunale tjenester, som barnevern, skole og eldreomsorg.

Publisert: 2020-12-01 — 12.08

Det sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Han viser til at fastlegeordningen, som i utgangspunktet skal være fullfinansiert, nå subsidieres med en halv milliard kroner i året av kommunene selv.

LES OGSÅ
Kommunene punger ut med fastlønn for å redde legedekningen

Det er tredje år på rad at omfanget av kommunenes egenfinansiering av fastlegeordningen ut over basistilskuddet er kartlagt.

Undersøkelsen, som er bestilt av KS, viser at åtte av 10 kommuner subsidierer fastlegene sine, primært for å rekruttere og beholde dem.

I 2017 ble ordningen subsidiert med 378 millioner kroner, 439 millioner i 2018 og 520 millioner i i fjor.

Graden av subsidiering har økt fra 2017 til 2019, tyder undersøkelsen på.

KS og Gangsø at staten må tydeliggjøre at kommunene står fritt til å endre fra næringsdrift til faste kommunale ansettelser.

Legeforeningen på sin side har ment at næringsdrift fortsatt skal være hovedmodellen.

LES OGSÅ
– Fastlønnsavtaler tvinger seg frem

I kommuner der det er vanskelig å rekruttere og beholde fastleger, har overgang til fastlønn vært redningen for å sikre stabil legedekning.

Gangsø viser til at kommunene bruker millioner av kroner hvert år på å ansette leger på fastlønn, selv om det i nesten alle tilfeller er dyrere for kommunene.

–  Kommunene må både kjøpe ut legen som selger sin praksis og ansette ny lege på fastlønn. Fastlegemodellen legger ikke opp til dette, skriver Gangsø i en pressemelding.

- Vi trenger en tydeliggjøring fra staten om at kommunene står fritt til å endre fra næringsdrift til faste kommunale ansettelser, sier Tor Arne Gangsø.

Han mener mye av problemet skyldes at fastlegemodellen, slik den er i dag, er for snever.

– Kommuner i by og i distrikt har ulike interesser og utfordringer, det samme har ulike leger. Dette er noe handlingsplanen for allmennlegetjenesten, som regjeringen la frem våren 2020, i for liten grad tar innover seg, heter det fra Gangsø.

Rapporten er utført på oppdrag fra KS. Ipsos har i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) kartlagt omfanget av kommunenes egenfinansiering/subsidiering av fastlegeordningen, det vil subsidiering utover den ordinære fastlegeordningen (hovedmodellen).

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 02.12.2020 08.39.47

  Lege

  Denne kostnaden vil ytterligere øke på fremover etterhvert som dagens modell for fastlegeordningen går i oppløsning stadig flere steder. Kommunene må da betale for flere fast ansatte fastleger, samt alle vikarene som må stille opp der det mangler leger. Dette har vært et forutsigbart resultat i lang tid, utivkling og vedlikehold av dagens fastlegeordning har vært neglisjert av HOD og helsepolitkerne i mange år. Nå er det for sent.

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!