Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Melder om risiko ved bruk av enkelte MS-legemidler

Statens legemiddelverk melder om risiko ved to legemidler som brukes mot multippel sklerose (MS).

Publisert: 2020-11-16 — 11.37

Statens legemiddelverk (SLV) melder at det er rapportert om tilfeller av leversvikt blant pasienter som er behandlet med legemiddelet fingolimod (Gilenya). Legemiddelet brukes av enkelte pasientgrupper med multippel sklerose.

Som følge av innrapporteringene er retningslinjene oppdatert for å forebygge disse bivirkningene, skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

Det er nå rapportert om flere tilfeller av leversvikt som har ført til levertransplantasjon og tilfeller av leverskade. Derfor tydeliggjøres nå anbefalingene om undersøkelse av leververdier.

Det anbefales blant annet testing før behandlingsstart og ved gitte tidspunkt underveis i behandlingen, samt etter seponering.

Bivirkning ved RR-MS-behandling

Statens legemiddelverk melder i en annen pressemelding at et legemiddel som brukes ved relapserende-remitterende multippel sklerose (RR-MS) kan øke risikoen for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).

Legemiddelet dimethylfumarat (Tecifidera) kan forårsake unormalt lave nivåer av lymfocytter, lymfopeni, og dermed et svekket immunsystem, skriver SLV.

På grunn av det svekkede immunsystemet kan pasienter pådra seg PML. Dette er tidligere avdekket ved moderat eller alvorlig lymfopeni, men nå er det også rapportert i tilfeller ved mild lymfopeni, skriver Legemiddelverket.

SLVs råd til leger og pasienter finner du her.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!