Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

VANT FREM: Disse fem legene vant konkurransen om fem internfinansierte ph.d-stillinger ved Sørlandet sykehus. Fra venstre: Hilde Jenssen Bjørkekjær, Mary-Helen Søyland, Hjalmar Matre Ødegaard, Stein Håvard Ugland og Tina Ellinor Rosland. 

Foto: privat

Sterk konkurranse om Ph.D-stillinger: Disse vant frem

18 ansatte søkte på fem internfinansierte doktorgradsstillinger ved Sørlandet sykehus HF (SSHF). Satsingen er en forberedelse til å ta imot fremtidens medisinstudenter.

Publisert: 2020-10-28 — 06.00

I mai bestemte administrerende direktør Nina Mevold å utlyse fem internfinansierte Ph.d stillinger ved SSHF. 18 søknader kom inn, og fem av dem har nå fått midler til sine forskningsprosjekter.

– Det er flott å se hvor mange solide søknader som kom inn. Det var en sterk konkurranse om midlene til disse fem stillingene, sier Mevold og fortsetter:

Susanne Hernes er fagdirektør ved Sørlandet sykehus HF

Foto: Sørlandet sykehus

– Engasjementet og nivået på søknadene viser at vi har sterke forskningsmiljø i foretaket. Og det er nettopp dette vi ønsker å stimulere gjennom å internfinansiere Ph.d-stillinger.

Fem nye Ph.d-stillinger
– Vi er stolte av at SSHF har fått inn så mange søknader av så høy kvalitet.  Vi regner med at flere av søknadene også vil få eksterne forskningsmidler, sier fagdirektør Susanne Hernes og forskningssjef Frode Gallefoss som, sammen med professorer fra Rikshospitalet har stått for innstillingen til foretaksledelsen.

De fem prosjektene som har fått forskningsmidler er:

 • Hjalmar Matre Ødegaard skal med prosjektet «More with less» sammenligne kontinuerlig behandling med penicillin på pumpe for å behandle ikke-septiske nedre luftveisinfeksjoner mot dagens standard som er punktbehandling med penicillin gjennom en randomisert og kontrollert studie.
 • Mary-Helen Søyland, skal se på andelen slagpasienter som våkner med sine slagsymptomer, hvem denne gruppen pasienter er sammenlignet med øvrige slagpasienter, og i hvilken grad de tilbys behandling i form av trombolyse og trombektomi.
 • Tina Ellinor Rosland skal undersøke om gynekologiske operasjoner kan gi økt dødelighet.
 • Stein Håvard Ugland, med prosjektet «Sementert hemiprotese ved lårhalsbrudd». En randomisert klinisk studie som sammenlikner fremre og bakre tilgang til hofteleddet.
 • Hilde Jenssen Bjørkekjær, skal, sammen med forskergruppen på Rikshospitalet, bidra til at alle norske pasienter med Systemisk sklerose (SSc) og pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) får likeverdig utredning, diagnostikk og oppfølging av PAH, uavhengig av bosted.

Forberedelser til Campus sør-satsningen
SSHF har inngått en intensjonsavtale med Universitetet i Oslos medisinske fakultet om å være pilot for en desentralisert medisinutdanning ved Sørlandet sykehus, gjennom «Campus sør»-satsingen. 

Les også: Anbefaler 440 nye studieplasser så snart som mulig

– Disse doktorgradsstillingene kan også ses som et ledd i å styrke foretakets forskningskompetanse, for å forberede oss til å ta imot studenter slik Campus sør-satsingen legger opp til, sier Mevold.

Nina Mevold er administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF

Foto: Sørlandet sykehus

De fem doktorgradsstillingene finansieres av foretakets forskning, og dette er den første utlysningen som ble vedtatt i forbindelse med økonomisk langtidsplan i 2019.

Les også: Grimstad-høringen: - Vil at Norge skal utdanne en større del av legene selv

Mevold tror forskning og innovasjon er med på å bedre pasientbehandling.

– Målet er at midlene skal stimulere til økt forskningsvirksomhet for å løse forskningsspørsmål som er viktige for SSHFs pasienter og ansatte. Det er også et virkemiddel for å skape attraktive arbeidsplasser og styrke rekrutteringen av nøkkelpersonell, oppsummerer hun.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Makt og Covid-19

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!