Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

KONSEKVENSER: – Det har vært viktig for oss å få frem hva dette handler om. Det er ikke meningen å sette pasienter i fare, så dette får små direkte konsekvenser for innbyggerne, sier fastlege og nestleder i Allmennlegeforeningen Ivar Halvorsen (t.v.). Peter Christersson (t.h.) er talsperson for de strekende legene i Stavanger, han mener det er dumt at det nå er blitt en konflikt mellom Legeforeningen og KS.

Foto: Privat

Vil streike i solidaritet med distriktsleger: - Det er ikke meningen å sette pasienter i fare

Legeforeningen tar ut leger i streik i storbyene, til tross for at de mener problemene er størst i de små kommunene. 

Publisert: 2020-10-21 — 11.37
LES OGSÅ
Tar ut leger i fem byer i streik

Saken er oppdatert.

Stavanger er en av byene hvor det startes legestreik fra mandag

– Selv om vaktbelastningen er stor i utkantene og vi har det litt lettere i byene, kjenner de fleste fastleger på at summen av alle arbeidsoppgavene utgjør en stor belastning. Det er likt i hele landet at legevakt kommer i tillegg til den fulle jobben som fastlege på dagtid. Det kjenner også legene i sentrale strøk godt på, sier Ivar Halvorsen som er fastlege i Stavanger og nestleder i Allmennlegeforeningen.

Derfor streiker legene i storbyene

Han er ikke selv tatt ut i streik, men har bistått i utvelgelsen av leger som skal ut i streik.

Konflikten mellom Legeforeningen og KS

 • Legeforeningen har varslet streik fra mandag 26. oktober.
 • Legene ønsker et tak for hvor mange timer legevakt en fastlege kan pålegges å jobbe.
 • KS, som organiserer kommunene, vil ikke innføre et slikt tak og mener at fastlegenes arbeidsbelastning må sees på som en helhet.

Fordi legene som nå tas ut i streik jobber i byer, vil det være andre leger som kan gå legevakt. Streiken gjelder kun legevakt og legene vil fortsatt jobbe som normalt som fastleger på dagtid, opplyser Halvorsen.

– Det har vært viktig for oss å få frem hva dette handler om. Det er ikke meningen å sette pasienter i fare, så dette får små direkte konsekvenser for innbyggerne. Hvis det kun er en lege på vakt, så vil det ikke bli noen legevakt hvis vedkommende tas ut i streik. Derfor har vi tatt ut leger i streik i de store byene, hvor andre kan gå vakt.

Vil ha gjennomslag for distriktsleger

Legeforeningen har så langt pekt på at det er leger i små kommuner som sliter og har fremmet krav om maks syv timer aktiv vakt for hver lege.

– Legene i de store byene har ikke mer enn syv timer aktiv vakt i snitt, så man kan spørre seg hvorfor det da er vi som streiker, sier fastlegen.

– Alle fastleger i Norge kjenner på at det er en stor belastning med vakter i tillegg til vanlig arbeidstid. I første omgang vil det kun komme legene i distriktene til gode hvis vi får gjennomslag. Da løser vi problemer for fastlegene som har det tyngst, men vi har ikke løst problemet for alle fastleger. Det er den totale mengden oppgaver som er problemet.

– Kjedelig situasjon

Peter Christersson er fastlege i Stavanger og talsperson for de streikende legene, men vil ikke gå ut med om han selv skal i streik eller ikke. Han henviser til at Legeforeningen ikke har gått ut med hvem de konkrete legene som blir tatt ut i streik er – kun antallet.

Selv mener Christersson at det er synd at uenigheten med KS ikke har blitt løst.

– Jeg tenker at det er dumt at det har kommet til det at vi ikke ser noen annen løsning enn konflikt. Men Legeforeningen har vært tydelig overfor KS over flere år om at vi må få til en ordning om legevakt, uten at de har villet komme oss i møte, sier fastlegen.

– Dette er en kjedelig situasjon, men dessverre nødvendig.

Kan få følger på helsestasjonene

Streiken vil omfatte alle kommunale oppgaver som fastleger er pålagt. Det inkluderer legevakt, men også blant annet feberklinikker, skolehelsetjeneste og sykehjemsoppgaver.

– I første omgang har en valgt ut leger hvor det er forsvarlig å ta ut i streik uten fare for liv og helse, men det vil så klart være uheldig for eksempel for pasienter på helsestasjon som ikke kan få den undersøkelsen av legen før streiken over, sier Christersson.

– For eksempel er det visse rutineundersøkelser for presumptivt friske barn som kan bli utsatt. Andre leger kan jo ikke ta den oppgaven uten at det vil være streikebryteri. Det er så klart upraktisk for foreldrene, men det vil ikke være til fare for liv og helse for barnet, sier fastlegen.

– Dette kan også i verste fall føre til lengre ventetid på legevakt, men ved Stavanger legevakt vil det til enhver tid være tilgjengelig legevaktlege til å ta seg av akutt syke.

Slik er fordelingen av uttaket:

Bergen kommune: 5 personer
Narvik kommune: 5 personer
Stavanger kommune: 4 personer
Tromsø kommune: 5 personer
Trondheim kommune: 4 personer

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!