Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

VIKTIG: Carl-Erik Grimstad (V) mener arbeidet med rusreformen blir det viktigste i Helse- og omsorgskomiteen fremover. Arkvifoto.

Vil utrede organisering av sykehus i nytt partiprogram

Venstre vil utrede hvordan sykehusene organiseres i nytt partiprogram: – Dette har selvfølgelig å gjøre med hvordan vi har sett debatten gå i Oslo rundt nye OUS, sier Carl-Erik Grimstad (V).

Publisert: 2020-10-05 — 06.00 (Oppdatert: 2020-10-02 — 13.12)

Torsdag slapp Venstre førsteutkastet til sitt nye partiprogram.

Helsepolitisk talsperson Carl-Erik Grimstad, som siden januar har sittet i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, trer samtidig tilbake i Helse- og omsorgskomiteen.

– Det blir litt som å komme hjem for meg, sier han til Dagens Medisin.

Grimstad peker på at han vil jobbe med det nye partiprogrammet, og den planlagte rusreformen, som han siden fremleggelse av Granavolden-plattformen har sett på som den viktigste helse- og sosialpolitiske saken.

 

Vil utrede sykehusene
– I det nye partiprogrammet fokuserer vi på frihet og trygghet. For å være konkret så vil vi jobbe for at ordningen for gratis fastlege skal utvides fra 16 til 20 år. I tillegg ønsker å vi å utrede organisering av sykehusene.

Grimstad medgir at dette har noe med hvordan man har sett utviklingen i Oslo, hvor det er mye lokal stridighet om nye OUS. I tillegg mener han at det er viktig å utrede problemer med større regionale helseforetak (RHF), og lokaliseringen av sykehus i Norge.

– Vi vil gjennomføre en utredning av hvordan sykehusene bør organiseres i fremtiden. Det er nå to stortingsperioder siden dette sist ble utredet.

Grimstad viser til at Kvinslandutvalget gikk inn for å bevare RHFene.

– Det er noen sider ved denne organiseringen som vi med fordel kan vurdere på nytt. Vi bør diskutere maktsentreringen og byråkratiet som har oppstått – og maktforskyvningen bort fra det faglige. Det kan være at konklusjonen blir at organiseringen er riktig slik som vi har den i dag, men det er ingen grunn til å ikke gjøre en ny vurdering.

Grimstad mener at man også bør vurdere innsatsstyrt finansiering (ISF) opp mot rammefinansiering.

– Det er sider ved ISF som kan føre til overbehandling, peker han på.


– Viktigst blir rusreformen
Han tror imidlertid at det viktigste arbeidet i Helse- og omsorgskomiteen kommer til å bli rusreformen:

– Dette er en stor og viktig sak, og det er en mye debattert reform. Den er nedfelt i Granavolden-plattformen. Vi har fått en veldig grundig og detaljert gjennomgang av rus-situasjonen gjennom Torgersen-utvalget.

(NOUen leser du her)

– Utredningen har som konklusjon at det ikke er grunn til at avkriminalisering vil føre til økt bruk av illegale stoffer. Hovedpoenget i rapporten, er at vi bør overføre ansvaret fra justissektoren til helsesektoren. Dette er en svært omfattende helse- og sosialpolitisk reform. Reformen er selvfølgelig noe vi har et sterkt eierskap til og det er hovedgrunnen til at jeg nå endrer komité.

Grimstad forklarer at ikke det er noen som går ut av Helse- og omsorgskomiteen, og at familie- og kulturkomiteen får et mindre medlem. Han peker på at han tar med seg viktig erfaringer fra familie- og omsorgskomiteen.

– Rusreformen dreier seg veldig mye om pårørende og frivillighet.


Bedre regler for surrogati
Grimstad sier også at han er opptatt av å få på plass norske regler for hvordan man skal takle ulike former for surrogati og barn- og foreldrerettigheter i likekjønnede parforhold.

– Venstre er det eneste partiet som jobber for å tillate altruistisk surrogati. Vi ønsker et juridisk vern for barn født av surrogatmor fra utlandet.

– Hva slags rettigheter bør et slikt barn ha i Norge?

– Det er en blindsone her. Dersom man eksempelvis har et barn som er født av surrogatmor i California og blir tatt med til Norge, inn et likekjønnet parforhold. Da har ikke mannen som ikke har bidratt med sed, foreldrerettigheter til barnet.

Grimstad peker på at det oppstår tilsvarende problemstillinger for kvinner i likekjønnede parforhold, dersom en av kvinnene er mor til et barn de skal ha sammen.

– Dette er noe vi ønsker å regulere. Det er også noe dypt etisk problematisk ved å betale en kvinne i utlandet å bære frem et barn. Derfor mener vi at altruistisk surrogati i norske former kan gi en bedre sikkerhet for barnet.

Grimstad opplyser at forslaget til partiprogrammet skal stemmes over under Venstres landsmøte i April.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!