Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

NYE ANBEFALINGER: Helsedirektoratet har utarbeidet anbefalinger om hvordan syke barn skal følges opp under covid-19-pandemien. Illustrasjonsfoto: Getty Images

KS kritisk til å ikke bli spurt til råds om nye anbefalinger om syke barn

– Legger en del av fastlegens ansvar over på kommuneadministrasjonen, mener avdelingsdirektør Åse Laila Snåre i KS.

Publisert: 2020-10-01 — 09.27
Denne artikkelen er over to år gammel.

Åse Laila Snåre er avdelingsdirektør for helse og velferd i KS.

Foto: KS

– De nye retningslinjene fra Helsedirektoratet er svært viktige med tanke på å sørge for nødvendige tjenester til barn og unge, skriver avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Laila Snåre på e-post til Dagens Medisin.

I de nye anbefalingene om helsehjelp til syke barn under pandemien som kom tidligere denne uken, ble det anbefalt at alle barn til og med barneskolealder med symptomer på covid-19, skal vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for SARS-CoV-2.

I teksten som følger anbefalingene fremgår det at det så langt har vært noen kommuner hvor syke barn møter direkte ved teststasjon, og hvor vurdering av tilstandens alvorlighetsgrad ikke er en del av tilbudet.

– Legger ansvar over på kommunen

En av de nye anbefalingene lyder slik:

«Kommunene må organisere virksomheten slik at syke barn og unge får legeundersøkelse i tide, samtidig som smittevernet på fastlegekontoret og legevakt ivaretas».

LES OGSÅ
Slik skal syke barn ivaretas under pandemien

Snåre i KS er kritisk til at det kun er kommunene, og ikke fastlegens, ansvar som trekkes frem når det gjelder å gi barn og unge legeundersøkelse i tide:

– Når det gjelder dette punktet mener KS det er vel så viktig å trekke inn fastlegene og presisere deres ansvar – og ikke bare kommunens – når det gjelder arbeid på dagtid. Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen dersom ikke annet er presisert i lov eller forskrift. Fastlegen skal kunne motta og vurdere alle typer henvendelser i sin åpningstid, skriver Snåre, og henviser til fastlegeforskriften.

– Å skrive at «fastlegene får en viktig rolle for å sikre kontinuitet i oppfølgingen av barn og unge» dekker ikke fullt ut deres ansvar som fastleger - og legger en del av det ansvaret de faktisk har over på kommuneadministrasjonen.

LES OGSÅ
Advarer mot feildiagnostisering av barn under pandemien

Kritisk til manglende involvering

På Helsedirektoratets nettsider fremgår det at anbefalingene er utarbeidet  i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk barnelegeforening og Helsedirektoratet. 

Snåre er kritisk til at KS ikke har blitt involvert i arbeidet med de nye anbefalingene.

– Det er alltid klokt å involvere dem det gjelder når det skal utarbeides faglige anbefalinger. I dette tilfellet ser det ut til at kommunene ikke er involvert – heller ikke KS har fått noen forespørsel. Det er i så fall uheldig.

På nettsidene til Helsedirektoratet fremgår det at det «underveis vært innhentet opplysninger fra enkelte kommuner, legevakter og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.» KS opplyser at de ikke har oversikt over om Helsedirektoratet har involvert enkeltkommuner.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 01.10.2020 19.02.22

  Lege

  PERSPEKTIV: Legeforeningen etterlyser at kommunene tar et større ansvar for legevakttjenesten. Det er på tide å legge bak seg restene av en tradisjon der legevakten er den enkelte leges ansvar, mens kommunene kun skal administrere ordningen. Vi mener kommunene må forpliktes til å ha et godt planverk basert på risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Det må settes av ressurser til administrering og ledelse i legevaktene - Men med en presset fastlegeordning – som til stadighet pålegges flere nye oppgaver, er det på tide å se på andre måter å sikre god kompetanse i legevakt enn gjennom pålegg av fastlegene. - tilfeldighetene rår i for stor grad. Til nå har den politiske viljen til å ivareta dette ikke vært stor nok!

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!