Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

DOMINERER: Personer med astma eller kols dominerer blant reinnleggelser før 30 dager i norske sykehus. 

Foto: Colorbox

Hver fjerde pasient med astma eller kols legges inn på nytt

Ved astma eller kols legges mer enn hver fjerde pasient inn igjen i sykehuset innen 30 dager etter utskriving. 

Publisert: 2020-09-17 — 09.48

Økningen i reinnleggelser fra 2015 til 2019 skyldes i stor grad denne sykdomsgruppen, viser ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI har gått gjennom fem sykdomsgrupper og analysert antall og andel reinnleggelser i 2019. De fem sykdomsgruppene er astma/kols, hjertesvikt, lungebetennelse, hjerneslag og brudd.

30 prosent legges inn igjen

I 2019 var sannsynligheten for reinnleggelse innen 30 dager etter et sykehusopphold totalt sett 15,7 prosent for eldre pasienter. Pasienter med astma/kols og hjertesvikt har størst sannsynlighet for å bli lagt inn igjen, med henholdsvis 29,4 prosent og 23,7 prosent.

–  Årets analyser viser at det har vært en liten økning i reinnleggelse fra 2015 til 2019. Dette ser ut til å skyldes flere reinnleggelser etter sykehusopphold for astma/kols, sier forsker Doris Tove Kristoffersen i Folkehelseinstituttet i en nyhetsmelding på FHIs hjemmesider.

– Det viser seg at noen pasienter er gjengangere, det vil si at noen få pasienter står for mange reinnleggelser. Totalt for 2019 har vi registrert at nesten 40 pasienter med astma/kols har hatt ti eller flere innleggelser hver mens rundt 750 pasienter hadde fra tre til ni innleggelser hver, utdyper hun.

Færre reinnleggelser i nord

Det varierer mye mellom de regionale helseforetakene hvor ofte pasienter blir reinnlagt etter en tidligere sykehusinnleggelse. Det gjelder både totalt ved alle innleggelser og for spesifikke tilstander.

Andel reinnleggelser for alle sykdommer per helseregion:

 • Helse Nord:        9,0 prosent
 • Helse Sør-Øst:    16,9 prosent
 • Helse Midt:         16,9 prosent
 • Helse Vest:          16,8 prosent

Median liggetid er lengre hos Helse Nord med 4,0 døgn, mens det varierer fra 3,3 til 3,7 for de andre regionale helseforetakene.

– Lavere andel reinnleggelser kan dels forklares av lengre primæropphold. Samtidig må vi ikke glemme at avstandene er store i Nord-Norge, og mange blir kanskje nettopp ikke reinnlagt fordi en lang reisevei vil forverre tilstanden ytterligere. Vi skal heller ikke se bort fra at telemedisin og god primærhelsetjeneste kan bidra til lavere andel reinnlagte pasienter, forklarer FHI-forskeren.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!