Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

SAMBA: Ph.d. og fysioterapeut Tuva Moseng, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), har vært med på å utvikle SAMBA-modellen

Foto: Lisbeth Nilsen/AMFF

Studie: Mer samarbeid fører til mindre kirurgi

Ved å bruke en ny modell for samhandling mellom fastleger og fysioterapeuter blir flere artrosepasienter henvist til fysioterapi og færre til kirurgi. 

Publisert: 2020-07-31 — 08.00
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Det viser resultatene fra SAMhandling for Bedre Artrosebehandling (SAMBA), en randomisert studie som undersøkte effekten av å innføre en ny modell for å øke kvaliteten på behandlingen av kne- og hofteartrose.

Denne saken ble først omtalt av Forskningsnytt ved Allmennmedisinsk forskningsfond.

Studien involverte 40 fastleger og 37 fysioterapeuter i seks kommuner på Romerike. 393 pasienter med hofte eller kneartrose ble randomisert til enten vanlig oppfølging hos fastlegen eller til Samba-modellen.

 • Samba-modellen omfattet allmennlegekonsultasjon, tre timer gruppebasert artrosekurs hos fysioterapeut og 8-12 ukers treningsprogram hos fysioterapeut med to ukentlige individuelt tilpassede gruppetreninger.
 • Ved behov ble pasientene henvist til kostholdskurs i regi av frisklivssentral.
 • Epikrise ble sendt fra fysioterapeut til fastlege.

Flere til fysio, færre på operasjonsbordet
Resultatene viser at flere pasienter fikk behandling ut ifra retningslinjene, flere ble henvist til fysioterapeut og færre ble henvist av fastlegen til kirurgi, skriver Forskningsnytt. 

Ph.d. og fysioterapeut Tuva Moseng, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), har vært med på å utvikle modellen.

– Internasjonale retningslinjer for behandling av artrose anbefaler pasientinformasjon, trening og vektkontroll som førstelinjebehandling til alle pasienter med symptomatisk hofte- eller kneartrose. Men mange pasienter får ikke behandling i tråd med anbefalingene, konstaterer hun overfor Forskningsnytt.

I mai disputerte hun med avhandlingen “Management of hip and knee osteoarthritis in primary care - Summary of evidence for exercise dose and implementation of a structured care model in primary care”. I fjor høst ble resultatene fra hovedstudien, som ikke inngår i doktorarbeidet, publisert i PLoS Medicine.

Vi ble kanskje litt overrasket over i hvor liten grad fysioterapeutene og fastlegene kjente hverandre og samhandlet.
Ph.d. og fysioterapeut Tuva Moseng

Hovedutfallsmålene viste signifikant høyere skår for kvaliteten på behandlingen og tilfredshet med behandlingen samlet sett blant pasientene i intervensjonsgruppen. Andelen som fikk behandling ut ifra internasjonale anbefalinger økte fra 40 prosent til 60 prosent.

For sekundærendepunktene viste studien at 2,5 ganger flere pasienter i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen ble henvist til fysioterapi. Mer enn ni ganger så mange pasienter i Samba-gruppen fulgte anbefalinger om trening, og 30 prosent færre ble henvist til kirurgi. Alle forskjellene var statistisk signifikante.

Det var derimot ingen signifikant forskjell i henvisning til MR eller vektreduksjon.

Kjente lite til hverandre
Halvparten av fastlegene som ble invitert til å delta i Samba-studien, takket ja til å være med i prosjektet.

– Vi ble kanskje litt overrasket over i hvor liten grad fysioterapeutene og fastlegene kjente hverandre og samhandlet. Fastlegene sa blant annet at de kunne nøle litt før de henviste til fysioterapeut og ikke visste hva pasientene fikk av behandling og hvor lang ventetiden var. Kanskje henviste de i stedet til ortoped fordi de følte seg tryggere på at de visste hva pasientene kunne forvente, sier hun og fortsetter: 

– Fysioterapeutene lurte på hvorfor de ikke fikk henvisninger og hvorfor henvisningene var uklare. Det var mangel på kommunikasjon og på møteplasser. Jeg tror prosjektet bidro til å skape møteplasser mellom fysioterapeutene og fastlegene, bidro til å redusere silo-tenkningen og ble oppfattet som et hjelpemiddel for fastlegene. 

Internasjonal oppmerksomhet
Samba-studien har vakt internasjonal oppmerksomhet. På den årlige verdenskonferansen om artrose, OARSI, i Canada i fjor, ble Moseng tildelt Young Investigator Award.

Nylig fikk også Moseng og forskerkollega Nina Østerås pris i kategorien Abstract Award for Health Professionals in Rheumatology under den europeiske revmatologikongressen, EULAR.

Forskerne jobber nå videre med å implementere Samba-modellen i flere kommuner.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!