Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Helseminister Bent Høie

Setter fristkravene til sykehusene på vent

Sykehusenes krav til å gi behandling innen gitte frister settes på vent. Og plikten til å gi en vurdering forlenges. 

Publisert: 2020-03-27 — 16.15

 

Helseminister Bent Høie redegjorde for nye tiltak for å begrense konsekvensene av SARS-CoV-2 i samfunnet og i helsetjenesten. 

Sykehusenes krav til å gi behandling innen gitte frister midlertidig settes på vent. 

Sykehusenes plikt til å vurdere pasienten utvides også fra 10 til 30 dager. 

Pasientene skal informeres om når behandling og/eller vurdering kan gis «når det er mulig». 

Press på spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsministeren begrunner dette med at spesialisthelsetjenesten nå er er satt under et voldsomt press.

- For å hjelpe dem som trenger det mest, og der det er akutt, må vi gjøre noen midlertidige endringer i regelverket som omfatter pasienter som kan vente på planlagt behandling. Disse endringene kommer til å vare en måned, sier Høie. 

- Pasienten vil fortsatt ha rett til å få helsehjelp innen forsvarlig tid, understreker han. 

Fjerner fritt behandlingsvalg

Retten til fritt behandlingsvalg fjernes for somatikken. Den skal fortsatt gjelde for psykisk helse og rusbehandling, samt habilitering for barn. 

Høie sier til Aftenposten at helseressursene nå må ses under ett og brukes likt.

– Det blir feil hvis pasienter får en behandling i det private på det offentliges regning og andre ikke, sier Høie.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!