Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Legene har fått en hypokritisk ed

Ved hjelp fra Beslutningsforum for Nye Metoder har Den hippokratiske ed blitt til en hypokritisk ed. Det er på tide å ta faget og etikken tilbake der den hører hjemme: Hos den som behandler pasienten.

Publisert: 2020-02-15 — 05.05
Oluf Dimitri Røe

Innlegg: Oluf Dimitri Røe, politiker og sentralstyremedlem i Helsepartiet, Ph.D. overlege ved Kreftklinikken på Sykehuset Levanger, professor II ved Avdeling for klinisk og molekylær kreftforskning ved NTNU og Klinisk Institut ved Aalborg Universitetshospital, Danmark

LEGER OVER HELE verden tas i ed når de er ferdige med legestudiet – de skal love å gjøre hva de kan for sine pasienter: «Av og til helbrede, ofte lindre og alltid trøste», slik Hippokrates ed lød. Denne tidløse lege-eden stammer fra det gamle Hellas og har blitt brukt internasjonalt for å hjelpe nye leger til å forstå hvor deres etikk og solidaritet skal ligge. Med deres pasient.

I dag er denne eden i ferd med å bli uthulet i beste fall, i verste fall diskreditert: Fordi vi belastes med å ta økonomiske hensyn i behandlingssituasjonen, noe som er helt nytt. Vi skal nå forvalte penger ved å la være å gi effektive medisiner fordi de angivelig er for dyre.

PÅ BEGGE SIDER AV BORDET. Disse medisinene er godkjent av EU. Brukt i EU, inkludert i våre naboland Sverige og Danmark. Men for dyre for en komite som heter Beslutningsforum, som består av fire direktører som ikke er spesialister i noe av det de beslutter.

I tillegg sitter de på begge sider av bordet som direktører for de fire regionale helseforetakene (RHF-ene).

Vi skal nå forvalte penger ved å la være å gi effektive medisiner fordi de angivelig er for dyre

Beslutningsforum ble opprettet ad hoc i 2013, men ble ikke lovfestet i Stortinget før 19. desember 2019. Uten først å ha blitt evaluert en eneste gang.

LOJALITETEN? Hvor skal så lojaliteten vår ligge? Hos pasienten som sitter eller ofte ligger foran oss, eller statsfinansene.

Det er ingen tvil om at det er viktig å prioritere i vårt samfunn. Vi ser daglig eksempler på ekstrem sløsing, det være seg på store dårlig planlagte IKT prosjekter eller til privat omsorg som så havner i skatteparadiser, subsidier til oljenæringen eller 1000 milliarder til veier som vi kanskje ikke bør bygge.

Eller til byggingen av Gaustad sykehus som inkluderer nedleggelsen av Ullevål, et prosjekt som sannsynligvis er mer enn 20 milliarder kroner dyrere enn å modernisere Ullevål og Rikshospitalet og bygge ut Aker sykehus.

EDEN. Vår hippokratiske ed har dermed, ved hjelp av Beslutningsforum for Nye Metoder, blitt en hypokritisk ed.

Det er på tide å ta faget og etikken tilbake der den hører hjemme: Hos den som behandler pasienten.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren opplyser at han har mottatt ett foredragshonorar fra Novartis. Han har også deltatt i Danmarks faggruppe for lungekreft i to år.

Dagens Medisin 03/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!