Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

NPE er opptatt av brukerne

Gjennom mange år har NPE gjennomført brede brukerundersøkelser for å få tilbakemeldinger og kunnskap om hva brukerne er opptatt av. Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i at vi ikke er opptatt av brukerdialog.

Publisert: 2020-02-12 — 04.59
Rolf Gunnar Jørstad

Innlegg: Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

I DAGENS MEDISIN på nett 8. februar kommenterer Frank Andersen min kronikk «Antallet pasientskader må reduseres», publisert i Dagens Medisin (01/02-2020).

Han tar opp mange ulike forhold i sitt innlegg, og jeg velger i denne sammenhengen kun å kommentere noen av dem.

I mitt innlegg var perspektivet at NPE har mottatt 100.000 saker siden oppstarten av ordningen. Jeg ønsket å si noe om de store linjene i utviklingen, målet for ordningen da den ble etablert, og at våre medholdssaker gir en pekepinn på risikofaktorer som utløser pasientskader.

RETTSSIKKERHETEN. Andersen gir blant annet uttrykk for at rettssikkerheten ikke er godt nok ivaretatt.

Det sentrale ved rettssikkerhet er at forvaltningen tar riktige avgjørelser. Vi har flere rettssikkerhetsgarantier for å legge til rette for det. I den konkrete saken må NPE følge saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og pasientskadeloven, og vedtakene våre kan etter klage prøves på nytt av klageinstansen. I tillegg kan vedtakene bringes inn for domstolsprøving. Domstolene er uavhengige av forvaltningen.

Gode systemer for å få overprøvd avgjørelser og omgjøringstallene, tilsier god rettssikkerhet

Vi har også mulighet til å gjenoppta en sak dersom det er nye og vesentlige opplysninger. Dette gjør vi i nesten 200 saker i året.

VEDTAKENE. Litt over hver tredje erstatningssøker som får avslag hos oss, klager på dette avslaget til Pasientskadenemnda. Nemnda omgjør litt under åtte prosent av disse sakene. Dette indikerer at våre vedtak i hovedsak er riktige. Gode systemer for å få overprøvd avgjørelser og omgjøringstallene, tilsier god rettssikkerhet. Dette innebærer ikke at det ikke forekommer gale avgjørelser i NPE eller i klageinstansen.

Vi følger selvsagt nøye med på omgjøringer i så vel nemnda som domstolene, for å se om vi trenger å justere vår praksis. Dette er også et element som innebærer at rettssikkerheten ivaretas.

PROSESSEN. Andersen gir noe overraskende uttrykk for at det er vanskeligere å fremme et erstatningskrav nå enn før ordningen ble opprettet. Til dette vil jeg på nytt vise til de tallene jeg omtalte i mitt innlegg: Året før pasientskadeordningen ble opprettet, mottok forsikringsselskapene som den gang behandlet slike saker, rundt 200 saker, mot nærmere 6000 saker årlig i dag.

Den gangen ble det utbetalt 20 millioner kroner i erstatninger, mens i fjor utbetalte vi i NPE over én milliard kroner i erstatninger til pasienter og pårørende.

DIALOGEN. Andersen skriver at organisasjonen «Sammen for et bedre NPE» i flere år har forsøkt å få NPE til å samarbeide med brukerne.

Til dette vil jeg kommentere ** at det var vi i NPE som for en del år siden tok initiativ til dialog med pasientgruppens forløper (Pasienter vs. NPE), og at vi gjennom årene har hatt flere møter med dem. Disse møtene har vi opplevd som nyttige, og de har gitt oss viktige perspektiver.

Så er det slik at vi møter også andre brukerorganisasjoner med jevne mellomrom, og vi har gjennom mange år gjennomført brede brukerundersøkelser for å få tilbakemeldinger og kunnskap om hva brukerne er opptatt av. Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i at vi ikke er opptatt av brukerdialog.

Ingen oppgitte interessekonflikter

** Tilleggsinformasjon: Aretikkelforfatteren har bedt om å presisere at han er ansvarlig for en feil i ovenstående artikkel. Han oppga at NPE tok initiativ til det første møtet med Sammen for et bedre NPE. Det var ikke NPE som tok initiativet, det var gruppen som tok kontakt i november i 2013 og ba om et møte, som NPE var positiv til. Direktør Rolf Gunnar Jørstad beklager feilen.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Carl Otto Øksengård 14.02.2020 15.04.07

  Skadet i helsevesenet

  NPEs Visjoner og verider NPE legger stor vekt på kvalitet og faglig ekspertise. Vi ønsker å tydeliggjøre at vi i alle ledd av saksbehandlingen setter pasienten i fokus. I vårt arbeid vektlegger vi disse verdiene: Omtenksom - Vi skal møte erstatningssøkeren med åpenhet, forståelse og respekt. Kontakten vår skal være personlig og vi skal gi individuell hjelp og oppfølging. Vi skal vise tiltro til erstatningssøkeren, slik at han eller hun opplever trygghet og tillit. Opplysende - Vi skal drive aktivt opplysningsarbeid om pasientskadeordningen. Virksomhetene vår skal være synlig, lett tilgjengelig og godt kjent. Vi skal ha god og konstruktiv kommunikasjon med erstatningssøkere, helsetjenesten og andre aktører. Kvalitetsbevisst - Alle nivåer i organisasjonen skal være preget av åpenhet, kompetanse og effektivitet. Dette skal gi erstatningssøkerne et riktig og raskt resultat. Dette er så fjernt fra den opplevde realiteten som det kan få blitt!

 • Kjell Magne Enget 14.02.2020 12.26.09

  Seniorrådgiver

  Dette er jo en latterlig påstand fra Jørstad. En dialog betinger at begge parter får slippe til. NPE neglisjerer konsekvent pasientenes syn, og en dialog skjer ikke. NPE skal iht forvaltningsloven sørge for at saken er godt nok opplyst før vedtak fattes. Når dialog ikke skjer og pasientens syn og opplysninger ikke tas på alvor, bryter NPE forvaltningsloven.

 • Heidi Mariann Rakstad 13.02.2020 09.40.29

  Bedriftsøkonom,ufør pga skadet i Helsevesenet

  Skadet i helsevesenet Jeg er en av mange som har erfart ditt system, og er ikke imponert over det. Det høres så flott ut når du skriver at vi har mulighet til å klage på vedtak dere gjør, og at vi kan ta det til domstolen. Jeg har tatt hele runda, vant, slapp en regning på ca 1.5mill, og Høyesterett da. Mye penger, stor påkjenning. Slutt med den skrytingen, og heller begynn å hør på de som har saker hos dere, ta med all dokumentasjon i saken, og ikke bare det som gagner for å gi avslag. Det er ufrivillige, ødelagte menneskeliv dere sitter og avgjør fremtida for, og ikke en ting, så behandle folk med respekt. Har du f. eks vært i en rettssak og hørt hvordan dine advokater behandler oss? Ta deg en tur, uanmeldt. Kan hende du ikke liker det du hører (hvis du ikke er lagd av stein da). Pasientskadenemda (PSN) ser jo ikke på saken. De henger seg bare på vedtaket deres, og sekretariatet avgjør saken. Husk, det er mennesker dere har med å gjøre, Rolf Gunnar Jørstad

 • Erling Nilsen 13.02.2020 09.36.42

  Spesifiser tittel:

  Jeg tror Jørstad bør ta seg et nytt blikk på organisasjonen han leder. Jeg meldte inn min sak til NTB i Oktober 11. Etter det har det ikke vært dialog overhodet, mest monolog. NPE har tolket søknaden min, bevisst eller ubevisst tolket den feil. Når jeg har prøvd å korrigere, er det ingen tilbakemeldinger å få, ingenting som tyder på at noen faktisk hører. Dermed havnet vi i retten, hvor dommeren mellom dag en og to fant det for godt å minne NPE sin advokat på at de ikke skal være interresserte i et spesielt utfall. Jeg vant, NPE anket. Ny rettsoppnevnt sakkyndig, NPE gav seg. Så skulle erstatningen forhandles frem, det var ingen forhandling, men et diktat, NPE sa at slik skal det være, og betalte ut en sum som egentlig er flere millioner for lite i forhold til tapet. Så sendte jeg klage til Helseklage på deler av utmålingen, det var tidlig høst i 2018, jeg har nå fått vite at jeg kanskje får svar høsten 2020. Jørstad har en jobb å gjøre. Håper han innser det.

 • Jan Einar Edvardsen 13.02.2020 08.00.30

  Daglig Leder

  Direktør Jørstad snakker mot bedre vitende. Pasientene har ikke mulighet til kontradiksjon til NPEs saksbehandling. Forvaltningsloven krever at sakene skal belyses i tilstrekkelig grad. På dette punktet bryter NPE og Helseklage loven notorisk. Jørstad kaller dette for praksis. Det gjør det ikke mer lovlig å kalle det praksis. NPE v/ Direktør Jørstad oppfyller ikke sitt mandat, noe som snart må frem i lyset.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!