Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vil lovfeste plikt til å ha klinisk etikkomite i helseforetakene

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å lovfeste helseforetakenes plikt til å opprette kliniske etikkomitéer.

Publisert: 2020-02-11 — 05.16

De foreslår også en hjemmel for i særlige tilfeller å dele ellers taushetsbelagte opplysninger med medlemmene i en klinisk etikkomité uten at det foreligger samtykke fra pasienten.

– Dette vil være saker hvor det er behov for bred etisk drøfting, men hvor det kan være vanskelig eller ikke mulig å innhente samtykke fra pasienter, heter det fra departementet.

Forslaget er sendt til høring, og i høringsnotatet er det samlet flere separate lovforslag knyttet til forskjellige problemstillinger:

HOD ønsker også å lovfeste et tydelig unntak fra taushetplikten for Statens helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner til andre forvaltningsorganer i Norge og utlandet.

–  Slik gjensidig utveksling av opplysninger er avgjørende for å kunne forhindre at helsepersonell fortsetter å gi uforsvarlig helsehjelp etter at de har mistet eller fått begrenset godkjenning i et annet land.

Departementet foreslår videre at varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) utvides til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, som kommunale helse- og omsorgstjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!